20 maart: Lezing PA7LV

PA7LV-presentatie
Aan de hand van een fotopresentatie blik ik terug op 10 jaren Ham radio met foto’s van velerlei projectjes: Uitbreidingen amateurstation van 2004.
Mijn doel is met de computer alles te bedienen wat nodig om met een toetsaanslag snel van band te kunnen wisselen EN dit zonder foutschakelingen. Veel foto’s van om het huis van TX – en RX antennes, rotor- en antennebesturingen.
Foto’s van wat zoal in de grond is gestopt voor een eigen Hf aarding. Netspanning filters en isolatie 50 Hz. in shack. CENTRAAL staat het schakelschema Dec. 2014. Hierop zijn getekend besturingslijnen met de vele elementen als SDR ontvanger, zendontvanger, amplifier met 4 antenne uitgangen, RX en TX antennes , stapelen van TX antennes, antenneschakelkast, Hf filters (2x), besturing met Microham MKII en Stationsmaster. Vermogensmeting en controle met PC op een apart beeldscherm . Besturing RX ontvangantennes met preamp. en zendantennes naar keuze te schakelen naar respectievelijk de SDR ontvanger en de ontvanger van de transceiver tijdens luisteren. Een PC met grafische interface voor SDR en software programma’s welke draaien tijdens een contest (2 beeldschermen). Gebruik hulpmiddelen audio.
Waarschuwing! Het neemt tijd en beginnen op tijd. In veel foto’s staan teksten voor verdere verwijzing .Deze dienen om u op weg te helpen met zoekmachines op internet.

73 ‘Arjen PA7LV.