16 april 2011 – Bijeenkomst: kort verslag

Deze afdelingsavond stond de algemene ledenvergadering op het programma een 24 tal leden had de moeite genomen deze te bezoeken. Een iets kleiner gezelschap dan we gewend waren, maar de gezelligheid was er niet minder om.
Om klokslag acht uur opende onze voorzitter Eltje, PA3CEE de vergadering, na de inleiding werd het woord aan de secretaris PA1T gegund die de ingekomen stukken en mededelingen voor zijn rekening nam. Zo was er een brief van de gemeente Stadskanaal binnen gekomen waarin de inspectie van de elektrische installatie werd medegedeeld van de Brouken. Dit is de boerderij waar ook wij een onderkomen hebben gevonden waarin onze spullen zijn opgeslagen. De firma Elektrospekt uit Winschoten zal deze klus klaren, het toeval wil dat onze penningmeester PE9DX daar werkzaam is. Dus daar moet haast wel een goedkeuring op komen….
Aansluitend werden de notulen van de vergadering in januari voorgelezen en deze werden door de zaal zonder enig commentaar goed bevonden.
Na de rondvraag en de verkoping werd de uitkomst van de enquête, die bijgevoegd was in het december nummer van ons eigen Kanaalstreek bulletin, gepresenteerd. Middels een PowerPoint presentatie is het resultaat aan de aanwezige leden gepresenteerd.  Één van de vragen was o.a. dat het bestuur op zoek is/was naar mensen die het bulletin twee keer per jaar zouden willen rondbrengen in respectievelijk Stadskanaal, Winschoten en Veendam. Voor de eerst genoemde twee plaatsen hadden zich middels het enquête formulier al mensen opgegeven. Een spontane reactie uit de zaal van PA0KVA en PA3FXB leverde zelfs twee kandidaten op voor Veendam, onze dank hiervoor! Saillant detail PA1T wil het wel voor Woudbloem e.o doen….. Ook daar wonen twee afdelingsleden!
Na het einde van deze presentatie sloot de voorzitter de vergadering en kon een ieder met het onderlinge qso starten. Dit leverde een geroezemoes van verhalen, nieuwtjes en technische uiteenzettingen op.

Na weer een geslaagde avond verlieten de laatste deelnemers op 23:15 de zaal.

73’Johan PE9DX

De uitslag van de enquête is te downloaden onder Downloads – Algemene informatie