500 kHz en 70 MHz beschikbaar per 1-1-2012

Voor F-registratiehouders is de 500 kHz band en de 70 MHz band beschikbaar per 1-1-2012 op secundaire basis.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden voor frequentiegebruik:

501 kHz – 505 kHz
– toegestaan vermogen 100W PEP waarbij alleen de modes A1A, F1A, G1A en J2A zijn toegestaan.
– Contesten zijn niet toegestaan.

70,0 MHz – 70,5 MHz
– toegestaan vermogen 50W PEP en alle modes zijn toegestaan.
– Crossband- en duplexverbindingen zijn niet toegestaan.