Aankondiging Nafras voorjaarscontest 2011

Ook dit jaar organiseert de NAFRAS weer de jaarlijkse contest.De Jaarlijkse NAFRAS contest bestaat uit 2 delen, een voorjaars- en een najaarscontest. Hieraan kan iedereen deelnemen, zowel zend- als luisteramateurs.

De resultaten van beide contesten worden bij elkaar opgeteld en dat is bepalend voor het eindklassement.Ook dit jaar zal deze contest weer plaatsvinden. De voorjaarscontest op 16 maart en de najaarscontest op 26 oktober 2011.

De voorjaarscontest op 16 maart:

De voorjaarscontest zal worden gehouden op woensdag 16 maart 2011 van 19.00 uur tot 22.00 uur lokale tijd.
De contest vindt plaats in de 2 meter band in FM in het gedeelte 145.225 MHz. tot en met 145.575 MHz.
Het clubstation PI4NAF zal gedurende de contest actief zijn op 145.450 MHz.
Het clubstation wordt die avond bemand door 3 operators, waarvan 2 bekend zijn, namelijk Liesbeth PA3GKB en Cees PB9CV. Naar een derde wordt nog gezocht.

Puntentelling: Een zendamateur zonder NAFRAS-nummer telt voor 1 punt. Een zendamateur met een NAFRAS-nummer telt voor 2 punten en 1 multiplier. Het clubstation telt voor 5 punten en 1 multiplier.

Het log: Bovenaan het log dient de deelnemer de datum van de contest, de call of het luisternummer, naam en volledige adres in te vullen. Voor de gewerkte stations is verplicht de call, tijd, frequentie, QTH en eventueel het NAFRAS-nummer in te vullen. De logs dienen binnen 14 dagen per post en voldoende gefrankeerd aan de contestmanager te worden toegestuurd.

Prijzen: Voor de eerste 3 plaatsen is er een mooie beker beschikbaar en voor iedere deelnemer een leuk vaantje als herinnering.Kijk voor het volledige contestreglement op onze website www.nafras.nl

Namens het bestuur en de contestmanager wens ik alle deelnemers een succesvolle contest toe.

Cees PB9CV

NAFRAS 261 (secretaris).