Afdelingsavond Juni

Wat een belangstelling was er voor de laaste officieele afdelingsavond bij Harry Schut! Een 40-tal leden stonden er op de presentielijst. Jong en oud, leden welke we al tijden niet hadden gezien, zomaar drie nieuw geslaagde zendamateurs uit de regio. Hartverwarmend dat staat als een paal boven water. Langzaam maar zeker vulde de zaal zich, even voor achten moesten we constateren dat niet ieder een zitplek had. In allerijl werden er door Harry nog snel tafels en stoelen in de zaal bijgeplaatst. Hutje mutje zaten de mensen soms op elkaar. Maar wel gezellig! Dit is de kracht van afdeling 27 de Kanaalstreek, voor en door de leden!

Opening:
Rond acht uur opende de voorzitter Eltje PA3CEE de vergadering, waarna de secretaris Timon PA1T de nodige ingekommen stukken ten tafel bracht. De vz had een speciaal welkom voor drie geslaagde zendamateurs uit de regio welke voor het eerst onze afdelingsavond bezochten.  Dit waren Hans Tielman uit Muntendam PD1JMT, Gerrit Wever uit Westerlee PD1GHW en Fenno Wever uit Muntendam PD1JFW. Allen hartelijk welkom bij onze avonden, en hopelijk voelen ook jullie je snel thuis bij deze afdeling.

Afscheid:
En toen brak het moment aan waarop we afscheid moesten nemen van onze geliefde gastheer/vrouw Harry en Harma Schut. De vz memoreerde in zijn speech hoe blij wij als afdeling met de gastvrijdheid van de familie Schut zijn geweest, en dat bijna 31 jaar lang. Voor Harma was er een fraai bloemstuk en voor hun gezamenlijk had het  bestuur  van de afdeling een “Pluim” bedacht. Een Pluim bestaat uit een fles wijn en een geldbedrag, samengebracht in cadeau verpakking, welke naar eigen inzicht kan worden besteed aan een weekendje in een welness resort, sauna, hotel of iets dergelijks. Geheel naar eigen keus uiteraard.

 Harry bedankte de afdeling ook namens zijn vrouw voor de altijd gezellige tijden welke hij met de mensen van de afdeling heeft gehad door de jaren heen. Nooit geen onvertogen woord, geen wanklank of iets wat daar op leek. De familie Schut was dan ook altijd zeer content geweest met het bezoek van de leden van onze afdeling. Dat de familie Schut altijd het vertrouwen heeft gehad in de leden blijkt wel uit het feit dat alle consumpties zelf moesten worden bijgehouden en na afloop vertelde je aan Harry wat je had geconsumeerd en werd er afgerekend. “Kom daar in deze tijd nog maar eens om” zou een gevleugelde uitspraak zijn van één onzer leden.

Lezing:
Na deze officieele daad hadden we de lezing van Eltje op het programma staan van de expeditie welke hij samen met Rene PE1L had gemaakt naar Uganda als 5X1EME, de zoveelste moonbounce expedtie naar donker Afrika. Wederom moesten we schuiven met tafels, stoelen en leden om een ieder zicht op het scherm te kunnen geven. Sommige bestuursleden hadden nadien ook het zweet op hun voorhoofd staan…. In drie kwartier presenteerde Eltje middels een power point presentatie hun verrichtingen in Uganda. Dat dit weer een zeer speciaal avontuur was   geweest staat buiten kijf, en in elk Afrikaans land maak je wel weer iets speciaals mee. Toen de pan met sprinkhanen in beeld kwam, welke door Rene en Eltje daadwerkelijk zijn genuttigd, ging er een gruwel door de zaal heen. Zolang dit soort producten nog niet bij ons in de supermarkt liggen zal dat ook wel het geval blijven!
Een primeur zat aan het eind van de lezing, als laaste dia werd de qsl getoond welke de mensen die een verbinding hebben gemaakt met deze expeditie in hun brievenbus kunnen verwachten. Ook werd een komende expeditie in 2013 reeds aangekondigd, weer naar Afrika, maar het land blijft nog even geheim…….

Onderling qso:
Uiteraard was er na het officieele gedeelte nog ruimschoots tijd voor het onderling qso, iets waar ieder afdelingslid altijd weer reikhalsend naar uitkijkt. Vele nieuwtjes, tips en verhalen werden er weer uitgewisseld. Dat niet altijd alle info op zo’n avond als deze kan worden uitgewisseld blijkt de zaterdag na een afdelingsavond maar weer. Prompt zie je dan ook op de afdelingsserver links verschijnen waarin het een en ander nog eens duidelijk wordt beschreven wat de voorgaande avond is besproken. Ook werd het zomerbulletin, welke geheel verzorgd wordt door Thomas PA1M, uitgereikt aan de aanwezige leden. Weer een blaadje met tweeentwintig bladzijden leesvoer voor en door de leden.De leden welke niet aanwezig waren zullen hem de komende week in de bus kunnen verwachten.

Na afloop was het bestuur het met elkaar eens dat het weer een zeer drukke avond was, maar alles uiteindelijk op zijn pootjes terrecht is gekomen! Sommige bestuursleden hadden graag nog wat meer tijd willen maken voor een gesprek over de hobby met andere mensen, maar doordat er op zo’n avond zoveel moet worden gedaan en geregeld dat dit er nog wel eens bij inschiet! Jammer maar helaas, de volgende maand hebben we nog éénmaal een vrije bijeenkomst bij Harry en dan is het defintief over en uit. Waarna we in september de draad weer zullen oppakken bij museumspoorlijn de STAR ook in Stadskanaal.

Verslag: Johan-PE9DX, Foto’s : Harry-PE1OXP.