afdelingsavond oktober

Onze 2e afdelingsavond bij de STAR werd goed bezocht, 32 mensen mochten we deze avond verwelkomen. Bij het agenda punt “mededelingen” gaf het bestuur het woord aan Jan PA3FXB welke een aankondiging wilde doen. Ingewijden weten dat Jan al een tijdje amateurs uit onze afdeling ondersteunt indien er problemen ontstaan bij het plaatsen van een mast. Jan heeft met succes al diverse amateurs geholpen. Nu leek het hem zinvol om eens met het hoofdbestuur van de VERON te bekijken of dit ook uit naam van onze vereniging kan / mag gebeuren. Jan stelt zich bij een eerste gesprek met overheden ook altijd voor als zijnde zendamateur lid van de VERON etc. voor. Begin dit jaar heeft Jan een brief geschreven aan het HB van de VERON en heeft de hele zaak uitgelegd. In september kwam het antwoord, het HB van de VERON ziet niets in het voorstel. Het komt erop neer dat men dan medeverantwoordelijk wordt en dat wil men niet. Nu is Jan ook niet voor een gat te vangen en heeft het plan opgevat om voor zichzelf dan maar een buro op te richten welke dit ter hand gaat nemen. Op persoonlijke titel zal Jan gaan opereren onder de naam BOANN, Buro Ondersteuning Antenneplaatsing Noord Nederland. Een ieder welke denkt de expertise van Jan te willen gebruiken kan een verzoek bij hem indien en hij zal proberen je hierbij dan zoveel als mogelijk te ondersteunen. Tot zover de mededeling van Jan PA3FXB.

Tijdens het puntje “verkoping” had Jan PE0RTX diverse spullen meegenomen welke midels bieden konden worden verkocht waarbij de opbrengst voor de clubkas was. Hartelijk dank hiervoor Jan! Welliswaar gingen er maar een paar spullen van de hand, maar de overgebeleven spullen zullen tijdens de verkoping in november nogmaals mee worden genomen.

De lezing deze maand werd verzorgt door Simon PC7A en had als titel “van luisteraar tot fluisteraar”. Simon nam ons mee vanaf zijn geboorte tot het moment nu, waarin hij vertelde wat hem de afgelopen jaren heeft bezig gehouden als zendamateur. Heel toepasselijk begon de lezing over oude buizenontvangers waar Simon als eerste de magie van radio heeft leren kennen. Dat dit wel heel ver terug ging bleek wel toen er een muziekje werd afgespeeld wat de tune was van een populaire ochtendprogramma, te weten de ochtengymnastiek welke jaren op de AVRO ?? radio was te horen. Velen herkenden deze tune dan ook feilloos! Na allerhande oude radiofragmenten en een onderhoudend verhaal ging Simon na de pauze verder met wat hem tegenwoordig bezighield. Dat er technisch heel veel is veranderd bleek ook weer uit deze beelden en audio fragmenten. Niks geen verstaanbare spraak meer maar alleen nog digitale signalen. Dat hier weinig vermogen voor nodig is kwam in het WSPR / JT65HF verhaal goed uit de verf. Verbindingen met 2 watt en nog minder waarbij on-line op internet direct aangetoond wordt waar je bent gehoord. Een ongehoorde belevenis dus. Na de lezing kreeg ook Simon een envelop met cadobon aangeboden en na en hartelijk applaus door de aanwezigen was ook deze lezing weer ten einde.

Het onderlinge qso werd nog een tijdje voortgezet door enkele leden waarbij wij door Fréa, welke de bediening van de STAR voor haar rekening neemt, voorzien werden van een hapje en drankje.
Tegen kwart over elf verlieten de laatsten de zaal en kwam er aan deze gezellige avond ook weer een einde.

Johan-PE9DX.