Afdelingsbijeenkomst 18 januari 2013

De eerste bijeenkost in het nieuwe jaar is traditioneel de jaarvergadering.
Voor de meeste amateurs niet het hoogtepunt van het jaar. Er waren toch 27 amateurs aanwezig om het met het bestuur het oude en het nieuwe jaar door te nemen.
Bij binnen komst van de zaal zagen we een vertrouwd gezicht. Namelijk Harry Schut. Harry wilde eens een kijkje nemen hoe het ons op de nieuwe locatie vergaat. Iedere keer als ondergetekende naar Stadskanaal rijd en langs de kroeg rijdt heb ik toch gevoelens van heimwee.
Harry is even terug
De voorzitter start met de agenda en de secretaris en de penningmeester vervullen hun taken. De zaal is akkoord met de verslagen en ook met de begroting voor het komende jaar.
Na de pauze wordt bekend gemaakt dat Richard Prins PE9RP het nieuwe lid van het bestuur wordt. Johan PE9DX heeft aangegeven er mee te stoppen. Johan wordt door de voorzitter bedankt voor het vele werk en krijgt een flesje met sterk spul als dank.

Afscheid JohanDe verloting van een 3 tal rollades onder de goede inzenders van de kerstpuzzel in het KST bulletin wordt gedaan door Harry Schut die als horecaman in het hart en nieren ondertussen de barvrouw ook maar een handje is gaan helpen. Ruud PA3ECZ, Ruud PA3EEG en René PE1L gaan er met de rollades vandoor.

De verloting van de afdelingsbeker die we gezamenlijk in de PACC van 2012 hebben gewonnen wordt ook gedaan door Harry en de beker komt deze keer terecht bij ondergetekende.

Na afloop van het officiële gedeelte wordt er nog enig onderling qso gevoerd en tegen elf uur is iedereen op weg naar huis.

73 Timon PA1T