In verband met corona is dit jaar niets zeker...
19 januari 2021Bijeenkomst met huishoudelijke vergadering.
Bijeenkomst vervallen i.v.m. coronavirus.
13-14 februari 2021PACC contest 24 uren, van zaterdag12:00 UTC tot zondag 12:00 UTC in CW en SSB
Doe mee voor het afdelingsklassement!
19 februari 2021Bijeenkomst o.a. bespreken PACC belevenissen.
Bijeenkomst vervallen i.v.m. coronavirus.
19 maart 2021Doornemen voorstellen VERON Verenigingsraad (VR)
Bijeenkomst vervallen i.v.m. coronavirus.
16 april 2021Bijeenkomst vervallen i.v.m. coronavirus.
Zaterdag 17 april 2021PACCdigi contest 12 uren, van zatedag 12:00 UTC tot zondag 00:00 UTC in RTTY en FT8
Doe mee voor het afdelingsklassement!
14 mei 2021Bijeenkomst vervallen i.v.m. coronavirus.
18 juni 2021Bijeenkomst vervallen i.v.m. coronavirus.
Zaterdag ?? juni 2021Experimenteer- en activiteitendag bij “de Brouken”
16 juli 2021Vakantie bijeenkomst. Onderling QSO.
20 augustus 2021Vakantie bijeenkomst. Onderling QSO.
10 september 2021Bijeenkomst met een presentatie door xxxxxx
NB. 2de vrijdagavond van de maand!!
15 oktober 2021Onze meetavond. In voorbereiding.
19 november 2021Verkoping van ingebrachte spullen door leden.
Zaterdag ??-12 2021Winter experimenteer- en activiteitendag bij “de Brouken”
17 december 2021Traditionele feestavond met bingo
(alleen voor afdelingsleden, aanmelding verplicht)