Agenda de komende periode

20 april Doornemen voorstellen VERON Verenigingsraad (VR) en daarna onderling qso.
18 mei Software avond waar amateurs aan amateurs laten zien waar ze zoal mee beizg zijn. O.A. SDR, RTTY, logging, etc.
15 juni Bijeenkomst waar de meest actieve Nederlandse DXpeditie ganger Ronald PA3EWP komt vertellen over zijn vele DXpedities naar verre oorden
Zaterdag 16 juni Experimenteer- en activiteitendag bij “de Brouken”
20 juli Vakantie bijeenkomst. Onderling QSO.
17 augustus Vakantie bijeenkomst. Onderling QSO.

Lezing op 19 mei door Robert, PA0RWT over de “E” van VERON

De “E” van VERON, experimenten met Klasse E hoogfrequent vermogensversterkers, Magnetic-Loop-antennes, en WSPR.

Onze vereniging beoogt “Experimenteel Radio-onderzoek”. Robert, pa0rwt, heeft gebouwd, getest en gemeten. Soms succes behaald en gejuicht, soms Mosfets opgeblazen en gevloekt. Mooie beloften uit de theorie blijken nu en dan in de weerbarstige praktijk toch niet helemaal haalbaar, en soms zijn er ineens prettige meevallers. Hij deelt zijn ervaringen over het experimenteren met de veelbelovende Klasse-E PA, die in de amateurwereld nooit populair is geworden. En verder over de kleine, simpele, en zeker voor WSPR aantrekkelijke Magnetic-Loop als binnenhuis antenne. Zijn meest recente experiment gaat over de controversiële “Poynting Vector Antenne”, ook wel EH of Cross Field Antenne genoemd.

Busreis Landelijke Radio Vlooienmarkt Rosmalen

De busreis naar de vlooienmarkt in Rosmalen op 16 maart 2017 is donderdag rond gekomen. We gaan met een bus van de firma Deiman uit Winschoten het tripje maken. We verzamelen in Veendam bij de Jumbo (de Reede 9) waar een grote parkeerplaats aanwezig is, maar waar tevens een Chinees op loopafstand is, dit voor de mensen die na afloop nog een hapje met elkaar willen eten.

De vertrektijd zal om 6:30 zijn, aankomst in Rosmalen rond 9:00, dit is ook de begin van de markt. We gaan weer vertrekken om 15:00 vanuit Rosmalen, dus voldoende tijd om de vlooienmarkt te bezoeken.

Om de kosten enigszins in de hand te houden voor de clubkas vragen wij aan de mensen die meegaan een eigen bijdrage van 10 euro. Dit bedrag kunt U storten op de rekening van de penningmeester van de Kanaalstreek, of te betalen in februari bij de penningmeester. Gaarne zien wij U bijdrage voor 1 maart tegemoet. Rekeningnummer is: NL88RABO 0117095222 t.n.v. Afdeling Kanaalstreek onder vermelding van je call of naam en Rosmalen.

Op dit moment (2017-01-25) staan er 24 mensen op de lijst voor deelname, er is nog plek in de bus! Dus mochten er nog belangstellenden zijn dan graag opgave bij mij via mail of een antwoord onder de oproep op facebook en je wordt toegevoegd.

NB. De toegang voor de vlooienmarkt moet men nog wel zelf betalen!

Johan – PE9DX.

Om alvast in de stemming te komen: