Bijeenkomst 19 april 2013

Op 19 april hield de afdeling weer zijn maandelijkse bijeenkomst.

De voorzitter Eltje PA3CEE evenals de leden Johan PE9DX en René PE1L waren afwezig vanwege een expeditie naar Ghana. Ze zullen in mei een presentatie geven over hun belevenissen.

Ook de Penningmeester was afwezig. Timon nam daarom de honneurs waar. Er waren een paar ingekomen stukken. Paul PA5UL deed verslag van de Verenigingsraad waar hij samen met Simon PC7A onze afdeling heeft vertegenwoordigd.

Ruud PA3ECZ had nog wat handel voor de verkoping.
Onderling-QSO-04-2013-1
Nadat dit alles achter de rug was, was de rest van de avond ingeruimd voor onderling qso.
Onderling-QSO-04-2013-2