September bijeenkomst één week later, op 23 september!

De bijeenkomst is de maand september 2016 één week later, de vierde vrijdag van de maand!
Tijdens de bijeenkomst geeft Paul, PA5UL een presentatie over de JOTA (Jamboree On The Air).