Resultaten enquête radiozendamateurs

Overgenomen van: http://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/radiozendamateurs/Enqu%C3%AAte+Radiozendamateurs

Radiozendamateurs waarderen Agentschap Telecom als geheel met een 6,9. Dat blijkt uit het onderzoek dat DUO Market Research in opdracht van Agentschap Telecom heeft uitgevoerd. Ruim 4100 radiozendamateurs (31% van alle geregistreerde radiozendamateurs) hebben meegewerkt aan de enquête naar de mate van tevredenheid over de dienstverlening van Agentschap Telecom. Aan het onderzoek, dat grotendeels online (ca. 90%) en voor een klein deel schriftelijk (ca. 10%) is uitgevoerd, hebben zowel F-registratiehouders als N-registratiehouders meegewerkt.

Sterke punten

De informatie op de website van Agentschap Telecom over nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen in regelgeving voor zendamateurs, de volledigheid van de informatie op de website en de dienstverlening bij het melden van frequentiegebruik (registratie) komen als sterke punten van het agentschap naar voren. Daarnaast is men (heel erg) tevreden over de bruikbaarheid en snelheid van het antwoord op een telefonische vraag en de klantvriendelijkheid van medewerkers van Agentschap Telecom bij het melden van een storing.

Een ruime meerderheid van radiozendamateurs die wel eens een vraag gesteld hebben is (heel erg) tevreden over de klantvriendelijkheid van de medewerkers van Agentschap Telecom aan de telefoon en via de e-mail. Ook als een vraag gesteld wordt per brief of via de website, is een ruime meerderheid van de radiozendamateurs (heel erg) tevreden over de klantvriendelijkheid.

Verbeterpunten

Punten die voor radiozendamateurs belangrijk zijn en relatief laag worden gewaardeerd, zijn: het toezicht op het gebruik van de amateurbanden door Nederlandse zendamateurs, informatie over nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen in regelgeving voor zendamateurs via brieven en het beleid van Agentschap Telecom omtrent onbemand frequentiegebruik. Ook de afhandeling van storingsmeldingen, de vindbaarheid van de informatie op de website en de informatie over nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen in regelgeving voor zendamateurs via nieuwsbrieven wordt minder positief beoordeeld.

Radiozendamateurs hechten een groot belang aan het toezicht op het gebruik van amateurbanden.  De afhandeling van storingsmeldingen wordt als minder belangrijk verbeterpunt gezien. Onder de radiozendamateurs die wel eens een storing melden bij het agentschap, is dit wel een duidelijk punt.

Rol landelijke verenigingen

Bijna tweederde van de radiozendamateurs is lid van één (of beide) van de landelijke verenigingen voor radiozendamateurs; VERON en VRZA. De meerderheid van de radiozendamateurs voelt zich goed vertegenwoordigd door de twee landelijke verenigingen. Ook radiozendamateurs die geen lid zijn, zijn overwegend neutraal of positief over de landelijke verenigingen. Daarmee is bevestigd dat de landelijke verenigingen goede gesprekspartners zijn voor Agentschap Telecom in het Amateuroverleg.

De volledige rapportage met de uitkomsten van de enquête vindt u als download hier.

Bijeenkomst 19 april 2013

Op 19 april hield de afdeling weer zijn maandelijkse bijeenkomst.

De voorzitter Eltje PA3CEE evenals de leden Johan PE9DX en René PE1L waren afwezig vanwege een expeditie naar Ghana. Ze zullen in mei een presentatie geven over hun belevenissen.

Ook de Penningmeester was afwezig. Timon nam daarom de honneurs waar. Er waren een paar ingekomen stukken. Paul PA5UL deed verslag van de Verenigingsraad waar hij samen met Simon PC7A onze afdeling heeft vertegenwoordigd.

Ruud PA3ECZ had nog wat handel voor de verkoping.
Onderling-QSO-04-2013-1
Nadat dit alles achter de rug was, was de rest van de avond ingeruimd voor onderling qso.
Onderling-QSO-04-2013-2

Afdelingsbijeenkomst 18 januari 2013

De eerste bijeenkost in het nieuwe jaar is traditioneel de jaarvergadering.
Voor de meeste amateurs niet het hoogtepunt van het jaar. Er waren toch 27 amateurs aanwezig om het met het bestuur het oude en het nieuwe jaar door te nemen.
Bij binnen komst van de zaal zagen we een vertrouwd gezicht. Namelijk Harry Schut. Harry wilde eens een kijkje nemen hoe het ons op de nieuwe locatie vergaat. Iedere keer als ondergetekende naar Stadskanaal rijd en langs de kroeg rijdt heb ik toch gevoelens van heimwee.
Harry is even terug
De voorzitter start met de agenda en de secretaris en de penningmeester vervullen hun taken. De zaal is akkoord met de verslagen en ook met de begroting voor het komende jaar.
Na de pauze wordt bekend gemaakt dat Richard Prins PE9RP het nieuwe lid van het bestuur wordt. Johan PE9DX heeft aangegeven er mee te stoppen. Johan wordt door de voorzitter bedankt voor het vele werk en krijgt een flesje met sterk spul als dank.

Afscheid JohanDe verloting van een 3 tal rollades onder de goede inzenders van de kerstpuzzel in het KST bulletin wordt gedaan door Harry Schut die als horecaman in het hart en nieren ondertussen de barvrouw ook maar een handje is gaan helpen. Ruud PA3ECZ, Ruud PA3EEG en René PE1L gaan er met de rollades vandoor.

De verloting van de afdelingsbeker die we gezamenlijk in de PACC van 2012 hebben gewonnen wordt ook gedaan door Harry en de beker komt deze keer terecht bij ondergetekende.

Na afloop van het officiële gedeelte wordt er nog enig onderling qso gevoerd en tegen elf uur is iedereen op weg naar huis.

73 Timon PA1T

Bijeenkomst 18 januari

Morgenavond is het weer zover, de eerste bijeenkomst van de afdeling Kanaalstreek van het nieuwe jaar.
Op het programma staat de huishoudelijke vergadering, na afloop zal er nog een presentatie worden gegeven aangaande de strategie voor de komende PACC in februari.
Ook zal de PACC afdelingsbeker worden verloot onder de deelnemers van onze afdeling van vorig jaar, en zullen er drie prijzen worden verloot voor de juiste oplossing van de kerstpuzzel.
De qsl kaarten van PA20STAR zijn ook gereed en zullen bij de qsl manager worden afgegeven, leden van onze afdeling welke een qso hebben gemaakt met dit station kunnen dan ook de kaart in ontvangst nemen.

Voor de agenda van de huishoudelijke jaarvergadering zie pagina 2 van het Kanaalstreek Bulletin winter 2012.

Allen tot ziens om 20:00 uur bij Museumspoorlijn S.T.A.R Stationsstraat 3 te Stadskanaal.

Johan-PE9DX.