20 maart: Lezing PA7LV

PA7LV-presentatie
Aan de hand van een fotopresentatie blik ik terug op 10 jaren Ham radio met foto’s van velerlei projectjes: Uitbreidingen amateurstation van 2004.
Mijn doel is met de computer alles te bedienen wat nodig om met een toetsaanslag snel van band te kunnen wisselen EN dit zonder foutschakelingen. Veel foto’s van om het huis van TX – en RX antennes, rotor- en antennebesturingen.
Foto’s van wat zoal in de grond is gestopt voor een eigen Hf aarding. Netspanning filters en isolatie 50 Hz. in shack. CENTRAAL staat het schakelschema Dec. 2014. Hierop zijn getekend besturingslijnen met de vele elementen als SDR ontvanger, zendontvanger, amplifier met 4 antenne uitgangen, RX en TX antennes , stapelen van TX antennes, antenneschakelkast, Hf filters (2x), besturing met Microham MKII en Stationsmaster. Vermogensmeting en controle met PC op een apart beeldscherm . Besturing RX ontvangantennes met preamp. en zendantennes naar keuze te schakelen naar respectievelijk de SDR ontvanger en de ontvanger van de transceiver tijdens luisteren. Een PC met grafische interface voor SDR en software programma’s welke draaien tijdens een contest (2 beeldschermen). Gebruik hulpmiddelen audio.
Waarschuwing! Het neemt tijd en beginnen op tijd. In veel foto’s staan teksten voor verdere verwijzing .Deze dienen om u op weg te helpen met zoekmachines op internet.

73 ‘Arjen PA7LV.

Resultaten enquête radiozendamateurs

Overgenomen van: http://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/radiozendamateurs/Enqu%C3%AAte+Radiozendamateurs

Radiozendamateurs waarderen Agentschap Telecom als geheel met een 6,9. Dat blijkt uit het onderzoek dat DUO Market Research in opdracht van Agentschap Telecom heeft uitgevoerd. Ruim 4100 radiozendamateurs (31% van alle geregistreerde radiozendamateurs) hebben meegewerkt aan de enquête naar de mate van tevredenheid over de dienstverlening van Agentschap Telecom. Aan het onderzoek, dat grotendeels online (ca. 90%) en voor een klein deel schriftelijk (ca. 10%) is uitgevoerd, hebben zowel F-registratiehouders als N-registratiehouders meegewerkt.

Sterke punten

De informatie op de website van Agentschap Telecom over nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen in regelgeving voor zendamateurs, de volledigheid van de informatie op de website en de dienstverlening bij het melden van frequentiegebruik (registratie) komen als sterke punten van het agentschap naar voren. Daarnaast is men (heel erg) tevreden over de bruikbaarheid en snelheid van het antwoord op een telefonische vraag en de klantvriendelijkheid van medewerkers van Agentschap Telecom bij het melden van een storing.

Een ruime meerderheid van radiozendamateurs die wel eens een vraag gesteld hebben is (heel erg) tevreden over de klantvriendelijkheid van de medewerkers van Agentschap Telecom aan de telefoon en via de e-mail. Ook als een vraag gesteld wordt per brief of via de website, is een ruime meerderheid van de radiozendamateurs (heel erg) tevreden over de klantvriendelijkheid.

Verbeterpunten

Punten die voor radiozendamateurs belangrijk zijn en relatief laag worden gewaardeerd, zijn: het toezicht op het gebruik van de amateurbanden door Nederlandse zendamateurs, informatie over nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen in regelgeving voor zendamateurs via brieven en het beleid van Agentschap Telecom omtrent onbemand frequentiegebruik. Ook de afhandeling van storingsmeldingen, de vindbaarheid van de informatie op de website en de informatie over nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen in regelgeving voor zendamateurs via nieuwsbrieven wordt minder positief beoordeeld.

Radiozendamateurs hechten een groot belang aan het toezicht op het gebruik van amateurbanden.  De afhandeling van storingsmeldingen wordt als minder belangrijk verbeterpunt gezien. Onder de radiozendamateurs die wel eens een storing melden bij het agentschap, is dit wel een duidelijk punt.

Rol landelijke verenigingen

Bijna tweederde van de radiozendamateurs is lid van één (of beide) van de landelijke verenigingen voor radiozendamateurs; VERON en VRZA. De meerderheid van de radiozendamateurs voelt zich goed vertegenwoordigd door de twee landelijke verenigingen. Ook radiozendamateurs die geen lid zijn, zijn overwegend neutraal of positief over de landelijke verenigingen. Daarmee is bevestigd dat de landelijke verenigingen goede gesprekspartners zijn voor Agentschap Telecom in het Amateuroverleg.

De volledige rapportage met de uitkomsten van de enquête vindt u als download hier.