Bijeenkomst 19 april 2013

Op 19 april hield de afdeling weer zijn maandelijkse bijeenkomst.

De voorzitter Eltje PA3CEE evenals de leden Johan PE9DX en René PE1L waren afwezig vanwege een expeditie naar Ghana. Ze zullen in mei een presentatie geven over hun belevenissen.

Ook de Penningmeester was afwezig. Timon nam daarom de honneurs waar. Er waren een paar ingekomen stukken. Paul PA5UL deed verslag van de Verenigingsraad waar hij samen met Simon PC7A onze afdeling heeft vertegenwoordigd.

Ruud PA3ECZ had nog wat handel voor de verkoping.
Onderling-QSO-04-2013-1
Nadat dit alles achter de rug was, was de rest van de avond ingeruimd voor onderling qso.
Onderling-QSO-04-2013-2

Afdelingsbijeenkomst 18 januari 2013

De eerste bijeenkost in het nieuwe jaar is traditioneel de jaarvergadering.
Voor de meeste amateurs niet het hoogtepunt van het jaar. Er waren toch 27 amateurs aanwezig om het met het bestuur het oude en het nieuwe jaar door te nemen.
Bij binnen komst van de zaal zagen we een vertrouwd gezicht. Namelijk Harry Schut. Harry wilde eens een kijkje nemen hoe het ons op de nieuwe locatie vergaat. Iedere keer als ondergetekende naar Stadskanaal rijd en langs de kroeg rijdt heb ik toch gevoelens van heimwee.
Harry is even terug
De voorzitter start met de agenda en de secretaris en de penningmeester vervullen hun taken. De zaal is akkoord met de verslagen en ook met de begroting voor het komende jaar.
Na de pauze wordt bekend gemaakt dat Richard Prins PE9RP het nieuwe lid van het bestuur wordt. Johan PE9DX heeft aangegeven er mee te stoppen. Johan wordt door de voorzitter bedankt voor het vele werk en krijgt een flesje met sterk spul als dank.

Afscheid JohanDe verloting van een 3 tal rollades onder de goede inzenders van de kerstpuzzel in het KST bulletin wordt gedaan door Harry Schut die als horecaman in het hart en nieren ondertussen de barvrouw ook maar een handje is gaan helpen. Ruud PA3ECZ, Ruud PA3EEG en René PE1L gaan er met de rollades vandoor.

De verloting van de afdelingsbeker die we gezamenlijk in de PACC van 2012 hebben gewonnen wordt ook gedaan door Harry en de beker komt deze keer terecht bij ondergetekende.

Na afloop van het officiële gedeelte wordt er nog enig onderling qso gevoerd en tegen elf uur is iedereen op weg naar huis.

73 Timon PA1T

Bijeenkomst 18 januari

Morgenavond is het weer zover, de eerste bijeenkomst van de afdeling Kanaalstreek van het nieuwe jaar.
Op het programma staat de huishoudelijke vergadering, na afloop zal er nog een presentatie worden gegeven aangaande de strategie voor de komende PACC in februari.
Ook zal de PACC afdelingsbeker worden verloot onder de deelnemers van onze afdeling van vorig jaar, en zullen er drie prijzen worden verloot voor de juiste oplossing van de kerstpuzzel.
De qsl kaarten van PA20STAR zijn ook gereed en zullen bij de qsl manager worden afgegeven, leden van onze afdeling welke een qso hebben gemaakt met dit station kunnen dan ook de kaart in ontvangst nemen.

Voor de agenda van de huishoudelijke jaarvergadering zie pagina 2 van het Kanaalstreek Bulletin winter 2012.

Allen tot ziens om 20:00 uur bij Museumspoorlijn S.T.A.R Stationsstraat 3 te Stadskanaal.

Johan-PE9DX.

Feestavond december 2012

Hieronder ziet u enige foto’s gemaakt door Jan PA3FXB en Johan PE9DX tijdens de feestavond in december 2012.

Dit is één van mijn laatste reportages gemaakt voor de KST-server,komend jaar stap ik uit het bestuur. Dit wil niet zeggen dat deze taak, stukjes schrijven en foto’s maken van onze afdelingsavonden gedaan moet worden door een bestuurslid, elk ander lid die zich geroepen voelt mag dit ook doen. Aangezien ik als gewoon lid van de afdeling waarschijnlijk niet alle afdelingsavonden kan bezoeken in de toekomst is er geen vanzelfsprekendheid dat deze invulling van de website door mij gedaan zal worden.

Ik wens een ieder prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Johan – PE9DX.

feestavond 2012 013

feestavond 2012 010

feestavond 2012 008

feestavond 2012 007feestavond 2012 006

 

feestavond 2012 015

 

feestavond 2012 017

 

020 023 026 027 030 031

feestavond 2012 018

 

feestavond 2012 019

 

feestavond 2012 014

 

feestavond 2012 002

 

feestavond 2012 001

 

feestavond 2012 020

afdelingsavond oktober

Onze 2e afdelingsavond bij de STAR werd goed bezocht, 32 mensen mochten we deze avond verwelkomen. Bij het agenda punt “mededelingen” gaf het bestuur het woord aan Jan PA3FXB welke een aankondiging wilde doen. Ingewijden weten dat Jan al een tijdje amateurs uit onze afdeling ondersteunt indien er problemen ontstaan bij het plaatsen van een mast. Jan heeft met succes al diverse amateurs geholpen. Nu leek het hem zinvol om eens met het hoofdbestuur van de VERON te bekijken of dit ook uit naam van onze vereniging kan / mag gebeuren. Jan stelt zich bij een eerste gesprek met overheden ook altijd voor als zijnde zendamateur lid van de VERON etc. voor. Begin dit jaar heeft Jan een brief geschreven aan het HB van de VERON en heeft de hele zaak uitgelegd. In september kwam het antwoord, het HB van de VERON ziet niets in het voorstel. Het komt erop neer dat men dan medeverantwoordelijk wordt en dat wil men niet. Nu is Jan ook niet voor een gat te vangen en heeft het plan opgevat om voor zichzelf dan maar een buro op te richten welke dit ter hand gaat nemen. Op persoonlijke titel zal Jan gaan opereren onder de naam BOANN, Buro Ondersteuning Antenneplaatsing Noord Nederland. Een ieder welke denkt de expertise van Jan te willen gebruiken kan een verzoek bij hem indien en hij zal proberen je hierbij dan zoveel als mogelijk te ondersteunen. Tot zover de mededeling van Jan PA3FXB.

Tijdens het puntje “verkoping” had Jan PE0RTX diverse spullen meegenomen welke midels bieden konden worden verkocht waarbij de opbrengst voor de clubkas was. Hartelijk dank hiervoor Jan! Welliswaar gingen er maar een paar spullen van de hand, maar de overgebeleven spullen zullen tijdens de verkoping in november nogmaals mee worden genomen.

De lezing deze maand werd verzorgt door Simon PC7A en had als titel “van luisteraar tot fluisteraar”. Simon nam ons mee vanaf zijn geboorte tot het moment nu, waarin hij vertelde wat hem de afgelopen jaren heeft bezig gehouden als zendamateur. Heel toepasselijk begon de lezing over oude buizenontvangers waar Simon als eerste de magie van radio heeft leren kennen. Dat dit wel heel ver terug ging bleek wel toen er een muziekje werd afgespeeld wat de tune was van een populaire ochtendprogramma, te weten de ochtengymnastiek welke jaren op de AVRO ?? radio was te horen. Velen herkenden deze tune dan ook feilloos! Na allerhande oude radiofragmenten en een onderhoudend verhaal ging Simon na de pauze verder met wat hem tegenwoordig bezighield. Dat er technisch heel veel is veranderd bleek ook weer uit deze beelden en audio fragmenten. Niks geen verstaanbare spraak meer maar alleen nog digitale signalen. Dat hier weinig vermogen voor nodig is kwam in het WSPR / JT65HF verhaal goed uit de verf. Verbindingen met 2 watt en nog minder waarbij on-line op internet direct aangetoond wordt waar je bent gehoord. Een ongehoorde belevenis dus. Na de lezing kreeg ook Simon een envelop met cadobon aangeboden en na en hartelijk applaus door de aanwezigen was ook deze lezing weer ten einde.

Het onderlinge qso werd nog een tijdje voortgezet door enkele leden waarbij wij door Fréa, welke de bediening van de STAR voor haar rekening neemt, voorzien werden van een hapje en drankje.
Tegen kwart over elf verlieten de laatsten de zaal en kwam er aan deze gezellige avond ook weer een einde.

Johan-PE9DX.