Afdelingsavond maart

Met een opkomst van 31 leden was het weer een gezellige drukte tijdens de maandelijkse bijeenkomst van onze afdeling de Kanaalstreek. Door de vz werd gemeld dat Teun PA0TAU op dit moment in het ziekenhuis verblijft, we weer een nieuw lid mochten begroeten, Ton Bakker PA2GT uit tweede Exloermond, welkom bij de club. Er werd een minuut stilte gehouden voor oud lid Be Flap PA3AOT welke kortgeleden door een slopende ziekte op 53 jarige is overleden. Be welke samen met Grietje in de jaren welke zij lid waren van onze afdeling altijd een ieder met raad en daad terzijde stond, Be welke met zijn grote technische kennis vele leden op weg heeft geholpen als je er even niet meer uit kwam of net even een ander inzicht gaf om een project toch succesvol af te ronden. Rust zacht Be.

Roger PD1D welke iets minder tijd heeft gekregen voor de hobby wegens studie had weer enige leuke spullen meegenomen voor de verkoping, dat een grote “patatsnijder” snel van eigenaar wisselde en wie deze heeft verworven is duidelijk op de foto te herkennen. Tijdens de rondvraag toonde Johan PE9DX een bouwpakketje, de HF-speurder (kosten 3,50 euro), welke hij afgelopen week had binnengekregen en binnen een kwartier in elkaar te solderen is en ook direct werkbaar was. Een waar wonder.. Bij navraag wie ook zo’n pakketje wilde bezitten melden er zich 16 mensen, de bestelling gaat dit weekend de deur uit en zal in april in ontvangst kunnen worden genomen. Dat het ding werkte demonstreerde Eltje direct door de zaal rond te gaan en allerhande “storende elementen”opspoorde.

 

 

 

 

 

 

De lezing deze avond werd verzorgt door Timon PA1T en Thomas PA1M, er werd uit de doeken gedaan welke HF transciever nu de beste is voor wat voor gebruik en welke prijskaartjes hier aan hangt. Thomas had de presentatie gemaakt en Timon gaf een toelichting van het geheel. Om alle pro’s en con’s nog eens na te lezen moet je volgens de heren op de pagina van Rob Sherwood zijn, deze laat de daadwerkelijke testresultaten zien, Rob heeft namelijk met niemand bemoeienis. Wat je bij de meeste vakbladen welke ook testen publiceren natuurlijk niet altijd kan zeggen. De link naar Rob zijn pagina is: http://www.sherweng.com/table.html

Na de lezing was er nog ruimschoots tijd over voor de sociale contacten en hier werd dan ook gretig gebruik van gemaakt.

Johan-PE9DX.

Afdelingsavond februari

Meetavond in februari:

Een leuke en boeiende avond was de clubavond van de afdeling Kanaalstreek in februari zeker te noemen. We hadden Jaap PA0T en Harry PE1OXP gevraagd om hun meetapparatuur mee te nemen om te kunnen meten en afregelen aan door leden meegebrachte knutsels of apparatuur. In de voorbereiding naar deze avond melde Eene  PA3CEG uit Norg zich ook spontaan om hier met zijn ruismeting een bijdrage te leveren om voorversterkers aan de tand te voelen. De achterzaal van Harry Schut werd omgetoverd tot één grote meetplaats. Diverse afdelingsleden hadden spullen meegenomen en al snel werd er druk gemeten, afgereld en werden schema’s kritisch doorgenomen.

 

Een afdelingslid, Tjerk PE1IOC, schreef er het volgende over op onze server.

Gisteravond bij Harry Schut een leerzame avond gehad.

Op de testbank bij PE1OXP lag gisteravond mijn hele familie Condor 3000 bestaande uit een 70 cm, een 2 meter en een 4 meter exemplaar.
Voor we ze niet kent; deze mobilofoons werden voor wat de UHF uitvoering betreft zo rond het jaar 2000 heel veel te koop aangeboden op de amateurmarkt omdat de PTT hun trunking netwerken aan het afbouwen waren en de 4 meter Condors ( in werkelijkheid is de juiste benaming van dit type Ascom SE 550) waren tot 2003 in gebruik bij de politie totdat die massaal op het digitale C 2000 ( Tetra) gebeuren overstapten.

Ombouwen voor amateurgebruik is simpel; andere EEPROM er inzetten, in mijn geval allemaal met PA4DEN software er op en klaar !
Wat je dan krijgt is een leuke transceiver voor in verhouding weinig euro aanschafprijs. Met de 26 toetsen op de voorkant kun je bovendien van alles en nog wat instellen, maar de vraag was : “hoe gevoelig zijn ze ?”
In vergelijking met mijn al meer dan 30 jaar oude TR 7600 mobieldoosje voor 2 meter van Kenwood doet de VHF Condor het op het gehoor slechter ( signaal wordt zwakker ontvangen maar de Condor bezit helaas geen S meter) , maar hoeveel slechter scoort dit produkt uit Zwitserland uit de fabriek van Pritzner dan wel ?

Bij alle 3 de exemplaren bleek de gevoeligheid zo rond de – 106 dB te liggen. Geen geweldige waarde, maar de ontvanger is ook eigenlijk ontworpen voor de professionele praktijk waarbij een bedrijf vaak een goede basisantenne ( rondstraler) op een goede hoogte had en de auto’s hier in een straal van ong. 20 km hier rondom reden. Door de ongevoeligheid heeft de ontvanger wel een geweldig grootsignaal gedrag; tot voor kort bestond het 70 cm Emslandrelais op 439.400 Mhz in Sögel/ Hümmling uit 2 Ascom apparaten; echter wel met een goede voorversterker in de mast…
Sinds januari dit jaar is alles hier omgebouwd ( ook 2 meter analoog op 145.787.5 Mhz) naar Motorola mobilofoons uit de GM serie.
Voor wie wat meer over deze ‘Umsetzer’ in Sögel aan de andere kant van de grens wil lezen ( alles eigenbouw !) 

Meten is dus weten “alle OM’s bedankt voor het meeslepen van hun meetzenders, scopes enz” Op een gegeven moment waren er zelfs 3 meetopstellingen tegelijk in bedrijf ! Voor mij een avond om in de toekomst zeker nog eens een keer te herhalen ! Tot een volgende keer.

Al met al weer een plezierige avond voor en vooral door onze actieve afdelingsleden!

Johan-PE9DX.

                                                                         

 

 

 

Ledenvergadering januari 2012

Een verslag van de ledenvergadering d.d. 20-01-2012,        1e prijs afdelingsklassement PACC

Een dertigtal leden waren er gekomen voor deze ledenvergadering. Om klokslag acht uur opent de vz. met een ferme tik van de hamer deze ledenvergadering, in korte bewoording wordt de agenda voorgelezen welke vanavond wordt behandeld. Na de vraag aan de zaal of er nog kandidaten voor een bestuursfunctie zijn en er geen antwoord komt wordt de agenda puntsgewijs doorgenomen.
De sec. doet en opsomming van de ingekomen stukken en mededelingen, de diverse brieven van de VERON, andere afdelingsbrieven en blaadjes passeert de revue.
Hierna volgt er het jaarverslag over het jaar 2011 door de sec. dat deze er werk van heeft gemaakt blijkt wel uit de 3 kantjes A4 welke wordt voorgelezen.
Het verslag aangaande de pecunia van onze afdeling wordt door de penningmeester toegelicht, uiteindelijk blijkt er onder de streep een positief bedrag van enkele honderden euro’s te kunnen worden bijgeschreven op de spaarrekening van onze afdeling.
het bestuur minus ThomasBeide verslagen worden door de zaal goedgekeurd, waarna er een welgemeend applaus volgt..
Hierna is het woord aan de kascommissie welke in januari de boeken hebben doorgeworsteld, nadat Richard als vz. van deze commissie een kort verslag heeft gedaan afsluitend met de mededeling dat er geen onregelmatigheden zijn aangetroffen gaat de zaal over tot decharge verlening aan de penningmeester. Richard en Koen worden bedankt voor hun inzet, en aangezien Richard voor de tweede keer dit werk heeft gedaan wordt de zaal gevraagd wie bereid is de volgende keer zitting in de kascommissie te willen nemen, Simon PC7A meldt zich spontaan aan en zal dan samen met Koen in januari 2013 de boeken gaan controleren.
Het volgende punt op de agenda, bestuursbeleid 2012, wordt toegelicht door de vz. We zullen proberen de afdeling op eenzelfde manier proberen vorm te geven als de afgelopen jaren is de boodschap. Alleen zal er een wijziging komen in het onderkomen welke we nu al bijna 30 jaar frequent bezoeken, het eetcafé Harry Schut. Nadat Harry ons vorig jaar op de hoogte had gebracht dat we nog twee jaar kunnen blijven zitten, inmiddels is er eentje voorbij, heeft het bestuur toch gemeend dit niet rustig te gaan zitten afwachten, maar toont daadkracht door nu reeds naar een vervanging te zoeken. De vz. heeft middels een “strategische verkenning leidende tot een profiel” een aantal kernvragen op papier gezet welke uiteindelijk moeten leiden tot “harde eisen”, “maakt niet uit” en “prioriteit van de harde eisen”. Met de leden in de zaal ontspon er zich een levendige discussie waar wij als bestuur bij het kiezen van een nieuwe locatie op zouden moeten letten. Samengevat lijdt dit tot de volgende punten:

1. Vrijdagavond, harde eis
2. Aanwezigheid catering á la Harry, harde eis
3. Locatie in of rondom een straal binnen 10 km van Stadskanaal, harde eis

Aangezien het bestuur deze vragen ook tijdens een bestuursvergadering was voorgelegd bleek dat wij nagenoeg dezelfde eisen hadden geformuleerd, tekende dat het bestuur toch mooi op één lijn zit met de leden!

Hierna volgde een korte pauze.

Na de pauze wordt door de penningmeester de begroting voor 2012 gepresenteerd, er zijn enkele posten hoger begroot dan normaal aangezien we niet precies weten wat o.a. de komende verhuizing van locatie als extra kosten zou kunnen meebrengen. Jelle had nog een vraag aangaande het stimuleringsfonds waarom deze in de begroting werd meegenomen, aangezien dit bedrag een beetje een scheve balans geeft op de uitgaven. De penningmeester vertelde dat ook hij hier al eens naar had gekeken en het volgend jaar zal proberen dit op een andere manier in de boeken te krijgen. slaapverwekend ????
Voorstellen voor de VR in april 2012 waren er niet, en er melden zich ook geen kandidaten om dit te bezoeken vanuit onze afdeling, de sec. werd dan ook als opdracht meegegeven ons hiervoor tijdig af te melden.
Aangezien er redelijk wat juiste oplossingen waren binnengekomen voor de kerstpuzzel in ons eigen bulletin had het bestuur drie rollades ter beschikking gesteld, nadat de heer H. Nanninga uit Finsterwolde drie lootjes uit de doos had getrokken waren de prijswinnaars bekend, de volgende mensen konden met een heerlijke rollade naar huis gaan: Engel PH7A, Andre PH5C en Jaap PA0T (hij ligt in de diepvries bij PA1T……ik zou hem maar snel ophalen Jaap voordat hij in de maag van een ander verdwijnt).
We hadden natuurlijk ook nog de 1ste prijs in het afdelingsklassement van de PACC te vergeven. Gevraagd aan Jan PA3FGB om een lot uit de doos te 

Jelle PD5JFK met de PACC beker

trekken kon Jelle PD5JFK de mooie beker in ontvangst nemen. Deze zal vast een centrale plek ten huize van de heer Knot krijgen.

De sluiting volgt rond de klok van tienen, waarna weer een gezellig onderling qso zich ontspon tussen de overgebleven amateurs.
Tegen half twaalf verlieten de laatste gasten de zaal, toch weer een unicum in de geschiedenis van onze afdeling Kanaalstreek.

Ik wil andre PH5C bedanken voor het maken van de foto’s deze keer.

Johan – PE9DX.