Friese 11 Steden contest 2013 – 17 november 2013

De VERON afdeling A-14 Friesland-Noord nodigt iedereen van harte uit mee te doen aan de 29ste Friese 11 stedencontest 2013. Ook dit jaar zullen stations uit de afdelingen A-14, A-62, A-63, VRZA-Friesland, FRAG, andere contestgroepen en diverse OM’s  zich weer inspannen om alle plaatsen te bezetten.

17 November gaat het dus weer gebeuren. Je hoeft niet beslist een topprestatie te leveren; zoveel mogelijk meedoen is erg belangrijk voor deze contest. Vergeet niet dat ook in het SSB gedeelte van de 2 meterband verbindingen geldig zijn.

En mocht je je afvragen hoe het ook al weer in z’n werk ging?  In het reglement lees je alle informatie.
Denk er om; elk station mag maar 1 maal worden gewerkt.

Contact voor de bezetting en organisatie wordt gedaan door Peter, PE1CDA, Tel: 06-51528793 of  via pe1cda@veron.nl .

Namens de gehele organisatie een goede contest gewenst!

VERON Afdeling Friesland-noord