Geen maart 2020 bijeenkomst STAR

Geacht bestuur, geachte voorzitters van afdelingen, commissies en werkgroepen,

De aanscherping van maatregelen door de overheid en RIVM om het corona virus in te dammen treft ook activiteiten van de VERON. De genomen maatregelen gaan per direct in en duren tot en met 31 maart 2020. Voorlopig gaan alle activiteiten na 31 maart 2020 gewoon door tenzij het RIVM met nieuwe maatregelen komt die ook na 31 maart van toepassing zijn.

•            Alle bijeenkomsten met meer dan 100 personen tussen nu en 1 april 2020 gaan niet door.

•            Personen die symptomen hebben als neusverkouden, hoesten en/of keelklachten worden geadviseerd om thuis te blijven.

•            Personen in een van de risicogroepen, vermijdt bijeenkomsten.

•            De geplande VHF en hoger dag op 28 maart gaat niet door. De organisatie geeft aan dat er gezocht wordt naar een nieuwe datum en locatie.

Hoewel het RIVM activiteiten zoals afdelingsbijeenkomsten met of zonder lezing met minder dan 100 personen niet afraadt acht VERON het verstandig om deze tot en met 31 maart niet te houden. Veel van onze leden zijn ouderen en vallen dus onder de risicogroep. Mooie gelegenheid om de afdelingsbijeenkomst deze maand via de VHF en UHF te organiseren.

Laten we hopen dat deze maatregelen voldoende zijn om het corona virus in te dammen en dat na 31 maart 2020 geen nieuwe maatregelen nodig zijn

Met vriendelijke groeten,

Eric-Jan Wösten PA0ERC