Ook radiozendamateurs in het Antenneregister

Het was u misschien al opgevallen: ook de antenne-installaties van radiozendamateurs zijn zichtbaar in het Antenneregister. Zendamateurs zijn sinds anderhalf jaar, net als veel vergunninghouders met antennes, verplicht om de locatie(s) van hun antenne-installatie(s) in het Antenneregister aan te geven. Deze wet is ingevoerd om burgers beter te kunnen informeren over de antennes in hun omgeving.

Aanleveren coördinaten

Veel radiozendamateurs hebben al gereageerd op de oproep van Agentschap Telecom om de coördinaten van hun antenne(s) aan te leveren. Zendamateurs die dit nog niet hebben gedaan, worden gevraagd dit zo snel mogelijk te doen, ook degenen met alleen een ontvangstantenne. Dit kan via de speciale applicatie in het gebruikersregister op www.agentschaptelecom.nl. Heeft u een antenne en registreert u niet, dan kan het agentschap u een sanctie opleggen.
Tips voor registratie

  • Gebruik de handleiding registreren coördinaten. Deze handleiding leidt u door het gebruikersregister en geeft stap voor stap aan hoe u uw gegevens kunt registreren.
  • Bent u radiozendamateur en heeft u geen antenne? Om herhaalde oproepen tot het aanleveren van uw gegevens te voorkomen, wordt aangeraden aan te geven in het gebruikersregister dat u geen antenne heeft. Dit doet u door bij de vraag heeft u een antenne-opstelling? voor de optie nee te kiezen.
  • Heeft u een draadantenne en weet u niet hoe u de coördinaten hiervoor moet bepalen? Kies een willekeurig punt onder uw antenne. Ieder punt onder uw installatie is geldig.
  • Heeft u meerdere antenne-installaties? Dit kunt u in het gebruikersregister aangeven. Na een antenne te hebben geregistreerd, klikt u op het + teken. Er verschijnt een nieuw invulveld waarin u de volgende antenne kunt aangeven.

Voor meer tips en veelgestelde vragen, kijk op:
http://www.agentschaptelecom.nl/onderwerpen/radiozendamateurs/ Veelgestelde+vragen+Antenneregister

Heeft u vragen over uw registratie? Bel 050 – 587 74 44 of mail naar info@agentschaptelecom.nl