PA20STAR in september

PA20STAR

In de periode van 1 september tot 28 september kunt u leden van afdeling Kanaalstreek aantreffen met de call PA20STAR op alle amateurbanden en in alle modes.
Ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van de Museumspoorlijn S.T.A.R. te Stadskanaal willen de zendamateurs uit Stadskanaal en omgeving aandacht besteden aan dit uniek stukje geschiedenis.

De museumspoorlijn S.T.A.R. rijdt sinds 1994 met historische stoomtreinen en dieseltreinen tussen Veendam en Musselkanaal. Het spoor loopt nagenoeg geheel langs de grens tussen Groningen en Drenthe, de Semslinie, en doorkruist daarmee de streek die bekend staat als de Veenkoloniën van Oost Groningen. Met een lengte van 26 kilometer is het de langste museumlijn van Nederland. Een unieke lijn met veel kunstwerken over de vele wijken en kanalen.

Tijdens het weekend van 15 en 16 september vindt het evenement “Stadskanaal onder stoom” plaats. Op deze wijze zal de S.T.A.R. zijn 20 jarig bestaan vieren. Tijdens deze twee dagen is er een keur aan activiteiten gaande in en rondom het stationsgebouw in Stadskanaal. Een groep actieve zendamateurs uit de regio Stadskanaal zal die dagen de call PA20STAR dan ook activeren vanaf het museumcomplex, waarschijnlijk dat onze shack gehuisvest zal worden in één van de oude treinen welke op het complex staan opgesteld. Tijdens dit weekend zullen wij qrv zijn op 80 en 40 meter en op 2 meter en 70 centimeter. Een inpraatstation zal actief zijn via de repeater van Stadskanaal, PI2WSN 430.275 MHz. Uiteraard wordt er een speciale qsl kaart van het gebeuren gemaakt en zal deze worden verstuurd aan zend- en luisteramateurs welke een verbindingen, in de periode 1 t/m 28 september, hebben gemaakt met PA20STAR, de qsl manager is PE9DX.

Meer informatie omtrent het evenement “Stadskanaal onder stoom” kunt u vinden op de website van de STAR:
www.stadskanaalrail.nl

Simon Stedema PC7A,
Johan Meezen PE9DX.

radio onderdelen markt Lichtmis

Op 22 september 2012 vindt weer de jaarlijkse radio onderdelen markt (ROM) plaats bij
wegrestaurant de Lichtmis, gelegen aan de A28, tussen Zwolle en Meppel, afslag
Nieuwleusen/Hasselt.

De markt is geopend vanaf 9.00 uur, toegang is wederom gratis.

Parkeren indien het weer het toelaat, op het weiland tegenover de markt, a 2 Euro per auto:
maak hiervan dan zo veel mogelijk gebruik, een parkeerboete is vele malen hoger.

Het aantal standhouders zal ook dit jaar weer de 200 voorbij gaan, samen met een groot aantal
kofferbakverkoopplaatsen, zal het aanbod wederom groot zijn.

Ook standhouder zijn dit jaar? Huurprijzen: 30 Euro voor een kraam van 4 meter (incl. zeil), met uw auto achter de
kraam. Kofferbakverkoop 15 Euro per auto. Info en reserveren: info@stichtingrom.nl

Voor een hapje en een drankje kunt u terecht in het restaurant op het marktterrein.
De markt is tevens een ideale plek om elkaar weer eens in een eye-ball qso te ontmoeten.

Tot ziens op 22 September 2012.

Afdelingsavond Juni

Wat een belangstelling was er voor de laaste officieele afdelingsavond bij Harry Schut! Een 40-tal leden stonden er op de presentielijst. Jong en oud, leden welke we al tijden niet hadden gezien, zomaar drie nieuw geslaagde zendamateurs uit de regio. Hartverwarmend dat staat als een paal boven water. Langzaam maar zeker vulde de zaal zich, even voor achten moesten we constateren dat niet ieder een zitplek had. In allerijl werden er door Harry nog snel tafels en stoelen in de zaal bijgeplaatst. Hutje mutje zaten de mensen soms op elkaar. Maar wel gezellig! Dit is de kracht van afdeling 27 de Kanaalstreek, voor en door de leden!

Opening:
Rond acht uur opende de voorzitter Eltje PA3CEE de vergadering, waarna de secretaris Timon PA1T de nodige ingekommen stukken ten tafel bracht. De vz had een speciaal welkom voor drie geslaagde zendamateurs uit de regio welke voor het eerst onze afdelingsavond bezochten.  Dit waren Hans Tielman uit Muntendam PD1JMT, Gerrit Wever uit Westerlee PD1GHW en Fenno Wever uit Muntendam PD1JFW. Allen hartelijk welkom bij onze avonden, en hopelijk voelen ook jullie je snel thuis bij deze afdeling.

Afscheid:
En toen brak het moment aan waarop we afscheid moesten nemen van onze geliefde gastheer/vrouw Harry en Harma Schut. De vz memoreerde in zijn speech hoe blij wij als afdeling met de gastvrijdheid van de familie Schut zijn geweest, en dat bijna 31 jaar lang. Voor Harma was er een fraai bloemstuk en voor hun gezamenlijk had het  bestuur  van de afdeling een “Pluim” bedacht. Een Pluim bestaat uit een fles wijn en een geldbedrag, samengebracht in cadeau verpakking, welke naar eigen inzicht kan worden besteed aan een weekendje in een welness resort, sauna, hotel of iets dergelijks. Geheel naar eigen keus uiteraard.

 Harry bedankte de afdeling ook namens zijn vrouw voor de altijd gezellige tijden welke hij met de mensen van de afdeling heeft gehad door de jaren heen. Nooit geen onvertogen woord, geen wanklank of iets wat daar op leek. De familie Schut was dan ook altijd zeer content geweest met het bezoek van de leden van onze afdeling. Dat de familie Schut altijd het vertrouwen heeft gehad in de leden blijkt wel uit het feit dat alle consumpties zelf moesten worden bijgehouden en na afloop vertelde je aan Harry wat je had geconsumeerd en werd er afgerekend. “Kom daar in deze tijd nog maar eens om” zou een gevleugelde uitspraak zijn van één onzer leden.

Lezing:
Na deze officieele daad hadden we de lezing van Eltje op het programma staan van de expeditie welke hij samen met Rene PE1L had gemaakt naar Uganda als 5X1EME, de zoveelste moonbounce expedtie naar donker Afrika. Wederom moesten we schuiven met tafels, stoelen en leden om een ieder zicht op het scherm te kunnen geven. Sommige bestuursleden hadden nadien ook het zweet op hun voorhoofd staan…. In drie kwartier presenteerde Eltje middels een power point presentatie hun verrichtingen in Uganda. Dat dit weer een zeer speciaal avontuur was   geweest staat buiten kijf, en in elk Afrikaans land maak je wel weer iets speciaals mee. Toen de pan met sprinkhanen in beeld kwam, welke door Rene en Eltje daadwerkelijk zijn genuttigd, ging er een gruwel door de zaal heen. Zolang dit soort producten nog niet bij ons in de supermarkt liggen zal dat ook wel het geval blijven!
Een primeur zat aan het eind van de lezing, als laaste dia werd de qsl getoond welke de mensen die een verbinding hebben gemaakt met deze expeditie in hun brievenbus kunnen verwachten. Ook werd een komende expeditie in 2013 reeds aangekondigd, weer naar Afrika, maar het land blijft nog even geheim…….

Onderling qso:
Uiteraard was er na het officieele gedeelte nog ruimschoots tijd voor het onderling qso, iets waar ieder afdelingslid altijd weer reikhalsend naar uitkijkt. Vele nieuwtjes, tips en verhalen werden er weer uitgewisseld. Dat niet altijd alle info op zo’n avond als deze kan worden uitgewisseld blijkt de zaterdag na een afdelingsavond maar weer. Prompt zie je dan ook op de afdelingsserver links verschijnen waarin het een en ander nog eens duidelijk wordt beschreven wat de voorgaande avond is besproken. Ook werd het zomerbulletin, welke geheel verzorgd wordt door Thomas PA1M, uitgereikt aan de aanwezige leden. Weer een blaadje met tweeentwintig bladzijden leesvoer voor en door de leden.De leden welke niet aanwezig waren zullen hem de komende week in de bus kunnen verwachten.

Na afloop was het bestuur het met elkaar eens dat het weer een zeer drukke avond was, maar alles uiteindelijk op zijn pootjes terrecht is gekomen! Sommige bestuursleden hadden graag nog wat meer tijd willen maken voor een gesprek over de hobby met andere mensen, maar doordat er op zo’n avond zoveel moet worden gedaan en geregeld dat dit er nog wel eens bij inschiet! Jammer maar helaas, de volgende maand hebben we nog éénmaal een vrije bijeenkomst bij Harry en dan is het defintief over en uit. Waarna we in september de draad weer zullen oppakken bij museumspoorlijn de STAR ook in Stadskanaal.

Verslag: Johan-PE9DX, Foto’s : Harry-PE1OXP.

 

Afdelingsavond mei:

De zaal was weer goed gevuld op deze afdelingsavond, zevenentwintig belangstellenden hadden deze avond de weg weer gevonden naar de zaal van Harry. Hierna is er nog één bijeenkomst in deze zaal en dan zal een stukje geschiedenis van onze afdeling worden afgesloten op deze plek!

De bestuurstafel werd bevolkt door maar twee mensen, onze vz stond aan de vooravond van zijn vertrek naar 5X, twee andere leden v/h bestuur liepen op datzelfde moment op de markt in Dayton Ohio USA rond, zodat alleen Engel en Johan overbleven. De agenda werd even kort doorgenomen, de mededelingen gedaan, er was niks voor de rondvraag waarna een korte pauze volgde en de lezing welke door Albert PA0ABE werd gegeven kon beginnen.

Albert had een scoop en toongenerator meegenomen, middels een boeiend verhaal over de opbouw en werking van de scoop kon worden getoond hoe simpel je met dit meetapparaat toch heel veel van schakelingen, fout zoeken etc kan bewerkstelligen. Natuurlijk is basiskennis van de electronica een vereiste om ook te begrijpen wat al die friemels en kriebels op zo’n scoopscherm inhouden! Dat ontlokte Albert de uitspraak “maar jullie hebben toch allemaal je examen gehaald, dus je hebt er voor moeten leren”.
Middels een aantal meegebrachte spullen liet Albert zien hoe je heel simpel b.v. de frequentie kunt bepalen van een onbekende kring, liet zien hoe je middels een eenvoudig schakelingetje kunt aantonen of een diode of transistor goed of defect is, en meer van dit soort handigheidjes.
Conclusie een scoop is een waardevol meetinstrument waar je vele zaken mee aan het licht kunt brengen. Na afloop van de lezing bedankte Johan hem en overhandigde Albert een envelop met inhoud. Albert bedankte de zaal en liet zich daarna één van Harry’s culinaire versnapperingen goed smaken.

 

Uiteraard gingen de aanwezige leden nadien met elkaar in onderling qso waarna de laatste leden tegen elf uur de zaal ook weer voldaan verlieten.

Johan-PE9DX.

Verhuizing naar S.T.A.R.

Nieuwe locatie bijeenkomsten:

Na iets meer dan 30 jaar onderdak te hebben gehad bij Harry Schut voor de afdelingsavonden gaan we per september 2012 verhuizen naar een nieuwe zaal.
Wegens het beëindigen van Harry zijn café-activiteiten moesten we op zoek naar een nieuwe plek.
De nieuwe locatie is geworden Museumspoorlijn de S.T.A.R. Stationsstraat 3 te Stadskanaal.
Vanaf 21 september hebben wij daar onderdak gevonden voor onze maandelijkse bijeenkomsten welke traditiegetrouw op de 3e vrijdag van iedere maand zullen worden gehouden.

Agenda:

21 september: Lezing Jan PA3FXB vordering van de restauratie werkzaamheden schotel Dwingeloo;
19 oktober: “Luchtige” lezing door Simon PC7A, onderwerp wordt nog bekend gemaakt;
16 november: Verkoping door leden ingebrachte spullen door Timon PA1T & Johan PE9DX;
21 december: traditionele feestavond, kou en warm buffet, bingo (alleen leden).

Aanvang bijeenkomsten 20:00, QSL manager Jan PE1CZD is vanaf 19:30 aanwezig.

Foto’s S.T.A.R.