16 april 2011 – Bijeenkomst: kort verslag

Deze afdelingsavond stond de algemene ledenvergadering op het programma een 24 tal leden had de moeite genomen deze te bezoeken. Een iets kleiner gezelschap dan we gewend waren, maar de gezelligheid was er niet minder om.
Om klokslag acht uur opende onze voorzitter Eltje, PA3CEE de vergadering, na de inleiding werd het woord aan de secretaris PA1T gegund die de ingekomen stukken en mededelingen voor zijn rekening nam. Zo was er een brief van de gemeente Stadskanaal binnen gekomen waarin de inspectie van de elektrische installatie werd medegedeeld van de Brouken. Dit is de boerderij waar ook wij een onderkomen hebben gevonden waarin onze spullen zijn opgeslagen. De firma Elektrospekt uit Winschoten zal deze klus klaren, het toeval wil dat onze penningmeester PE9DX daar werkzaam is. Dus daar moet haast wel een goedkeuring op komen….
Aansluitend werden de notulen van de vergadering in januari voorgelezen en deze werden door de zaal zonder enig commentaar goed bevonden.
Na de rondvraag en de verkoping werd de uitkomst van de enquête, die bijgevoegd was in het december nummer van ons eigen Kanaalstreek bulletin, gepresenteerd. Middels een PowerPoint presentatie is het resultaat aan de aanwezige leden gepresenteerd.  Één van de vragen was o.a. dat het bestuur op zoek is/was naar mensen die het bulletin twee keer per jaar zouden willen rondbrengen in respectievelijk Stadskanaal, Winschoten en Veendam. Voor de eerst genoemde twee plaatsen hadden zich middels het enquête formulier al mensen opgegeven. Een spontane reactie uit de zaal van PA0KVA en PA3FXB leverde zelfs twee kandidaten op voor Veendam, onze dank hiervoor! Saillant detail PA1T wil het wel voor Woudbloem e.o doen….. Ook daar wonen twee afdelingsleden!
Na het einde van deze presentatie sloot de voorzitter de vergadering en kon een ieder met het onderlinge qso starten. Dit leverde een geroezemoes van verhalen, nieuwtjes en technische uiteenzettingen op.

Na weer een geslaagde avond verlieten de laatste deelnemers op 23:15 de zaal.

73’Johan PE9DX

De uitslag van de enquête is te downloaden onder Downloads – Algemene informatie

 

 

Verslag afdelingsavond 18 maart 2011

De zaal begon vanaf een uur of half acht weer lekker vol te lopen voor alweer een gezellige afdelingsavond. Het bestuur was deze keer weer op volle sterkte aanwezig, na de afwezigheid van Eltje en Johan in februari wegens hun expeditie naar Gambia. Op het programma deze maand stond dan ook hun belevenissen onder de call C56EME.

Voorafgaande aan de vergadering was er een filmploeg aanwezig van RTV-Stadskanaal onder leiding van Bert-Jan Brinkman. Er is een kort interview opgenomen in de achterzaal van Harry Schut over onze hobby en een toelichting op waarom wij naar Gambia waren geweest. Binnenkort te bewonderen via het You-Tube kanaal van RTV-S. http://www.youtube.com/user/RTVSonline

Om klokslag acht uur sloeg de vz met de hamer op de tafel en werd de vergadering geopend. Bij telling bleek dat er 36 belangstellende naar de bijeenkomst waren gekomen. We mochten weer een aantal nieuwe gezichten begroeten waaronder Theo Pol PA9RX uit Roswinkel, welkom Theo bij de club.

Nadat de secretaris ons van het laatste nieuws had voorzien richt de voorzitter het woord tot onze QSL-manager Jan Hemminga. Er was het bestuur ter ore gekomen dat deze maand Jan een jubileum vierde, namelijk 25 jaar QSL-manager van onze afdeling! Een ware prestatie. Wij wilden dit als bestuur niet ongemerkt voorbij laten gaan en nadat de vz in een lofrede Jan hiervoor bedankte is er vanuit het bestuur een symbolische brief overhandigd waarin wij Jan en zijn XYL hebben aangeboden om een gezellig diner te nuttigen waarbij dit vanuit de afdelingskas zal worden bekostigd.

Tijdens de pauze werden de spullen klaargezet voor de C56EME lezing. Eltje en Johan starten daarna middels een 65 tal plaatjes en de nodige verhalen hun story die zij hadden beleefd in Gambia. Dat het daar niet allemaal rozengeur en maneschijn is bleek overduidelijk uit hun verhaal. Maar wat betreft de EME expeditie was het weer een groot succes, waarbij het eigen gevestigde wereldrecord van maximaal aantal qso’s gemaakt door een EME-expeditie weer eens werd verpulverd. Opmerkelijk bij dezen is dat dit hun eigen record van 2010 naar Mauritius was. Na ongeveer 1,5 uur waren de heren klaar met hun verhaal.

Hierna begon het gezelligste deel van de avond, het onderlinge qso, waarna onze gastheer Harry Schut ons weer voorzag van een natje en droogje…… de gehaktballen en saté gingen er weer prima in bij de afdelingsleden gezien het drukke heen en weer geloop van Harry met grote dienbladen vol heerlijks. Rond 23:30 verlieten de laatste gasten het establishment na weer een geslaagde afdelingsavond in de Kanaalstreek.

Johan PE9DX

 

 

Jan PE1CZD 25 jaar QSL manager

Jan Hemminga, PE1CZD, vierde deze maand een jubileum. Jan is  namelijk al 25 jaar QSL-manager  voor onze afdeling! Een ware prestatie. Op de afgelopen verenigingsavond in café Harry Schut werd Jan door de voorzitter vol lof toegesproken.  Na afloop werd een symbolische brief overhandigd waarin Jan en zijn XYL een diner werd aangeboden.

Jan bedankt!
[singlepic id=29 float=center]

Documentaire over Marconi en Morse

De documentaire reeks “Terra X” van de Duitse publieke omroep ZDF heeft nu een aflevering online gezet over Marconi en zijn ontwikkeling van draadloze communicatie door middel van het Morse schrift. Bekijk nu deze drie kwartier durende boeiende documentaire op deze website

Bron:   VERON en VRZA