Afdelingsavond Kanaalstreek 21-01-2011

De afdelingsavond op 21 januari 2011 stond in het teken van de jaarvergadering.

Tijdens de bijeenkomst werd de afdelingsbeker verloot onder de deelnemers van de PACC 2010. Jan, PE9GG uit Vlagtwedde was de gelukkige en mag hem op de schoorsteenmantel hebben staan. Jan proficiat.
[singlepic id=26 float=center]

Ook werd onder de 8 goede oplossingen van de kerstpuzzel een presentje verloot. Jan, PE0RTX was de gelukkige en mocht van de voorzitter een presentje in ontvangst nemen.
[singlepic id=28 float=center]


Komende vrijdag huishoudelijke vergadering

Aanstaande vrijdag is alweer de 3e vrijdag van de maand en dat betekent dat er weer afdelingsavond bij Harry Schut wordt gehouden.

We vragen u nogmaals aandacht om op deze avond het ingevulde enquête formulier in te leveren bij Johan, PE9DX.

Wilt u meedingen naar de prijs voor de kerstpuzzel uit ons bulletin dan kunt u deze tot aanvang van de vergadering inleveren bij Timon PA1T. De deelnemers met de juiste oplossing dingen mee naar de hoofdprijs.

Op het programma staat de traditionele huishoudelijke vergadering van de afdeling Kanaalstreek.

Hieronder vindt u de agenda zoals gepubliceerd in het winter bulletin van de afdeling. Hebt u VR voorstellen lever ook deze dan voor aanvang vergadering in, zodat we deze kunnen behandelen tijdens de vergadering.

Huishoudelijke vergadering 2011:

Hierbij nodigt het bestuur van de afdeling Kanaalstreek u uit voor het bijwonen van de huishoudelijke vergadering op vrijdag 21 januari 2011.          De agenda is als volgt:

 • Opening
 • Mededelingen en ingekomen stukken
 • Notulen huishoudelijke vergadering 2010
 • Jaarverslag secretaris
 • Jaarverslag penningmeester
 • Verslag kascontrolecommissie
 • Instellen kascontrolecommissie 2012
 • Bestuursbeleid 2011
 • Voorstel begroting 2011 door de penningmeester
 • Pauze
 • Voorstellen afdeling voor Verenigingsraad (VR) in april 2011
 • Vaststellen afvaardiging Verenigingsraad (VR) in april 2011
 • Uitreiking prijzen kerstpuzzel
 • Instellen verkiezingscommissie bestuursleden
 • Bestuursverkiezingen
 • Verkiezing voorzitter
 • Sluiting

Samenstelling bestuur 2010:

Voorzitter Eltje Veen PA3CEE Aftredend en herkiesbaar
Secretaris Timon Kruijer PA1T Aftredend en herkiesbaar
Penningmeester Johan Meezen PE9DX
Bestuurslid Engel Kruize PH7A
Bestuurslid Thomas Tinge PA1M

Kandidaten voor het bestuur kunnen zich tot voor aanvang van de vergadering melden.

Namens het bestuur, Johan PE9DX.

Noordelijk Amateur Treffen

Op zaterdag  26  februari a.s. wordt in Groningen weer,  nu voor de 35e maal,  het Noordelijk-Amateurtreffen gehouden.  Plaats van handeling is de Borgmanhal van het Martiniplaza complex. Veel handelaren, zowel in de sector “nieuw” als “gebruikt” hebben zich, zo vernomen is van de organisatoren, reeds ingeschreven voor het NAT.

Acte de présence  geven  o.a.: crew V2G;  crew Pronkjewailronde;  interactief weerstation; div.zelfbouwprojecten; inbreng verkoopstand;  QSL kaarten show; radiomuseum J.Corver; spectaculaire  hoogspanningsexperimenten; QRP club;eigenbouw  buizenradio’s;  naschoolse activiteit: ”de Kids Radio”; print ontwerpen; radio – buizen show; RTTY (telex)/ Hell demo.

Naast de  aanwezigheid van de vele handelaren en demonstratiestands, zal een belangrijk aspect op het  ”TREFFEN ”  van de amateurs onderling liggen. Hiertoe is centraal in de hal weer een gezellig terras gepland waar, onder het genot van de daar verkrijgbare hapjes en drankjes, herinneringen kunnen worden opgehaald of anderszins ervaringen kunnen worden uitgewisseld.

Het NAT zal starten om 09.30 en duurt tot 16.00 uur. U hebt dus ruimschoots de gelegenheid om, óók van verre naar Groningen te reizen voor dit altijd weer geslaagde amateurtreffen. Vele radio-enthousiastelingen zullen de weg weten te vinden naar het Martiniplaza complex.

U vindt  het Martiniplaza complex aan de zuidkant van de stad Groningen. U volgt hierbij de aanwijzingen op de ANWB-borden.

Het inpraatstation zal QRV zijn op de frequentie  145.750 MHz. ( PI3GRN ) indien weer mogelijk. Een eventuele andere frequentie zal vroegtijdig bekend worden gemaakt.

Tijdens uw bezoek zal het dragen van een badge met uw call of luisternummer op prijs  worden gesteld.

De toegangsprijs bedraagt   €  5.00.

Radiomarkten deze maand

Zaterdag 15 januari 2011 – Heelweg MicroWave 2011
Met 170 bezoekers was Heelweg Microwave 2010 opnieuw een groot succes. Hoe het in 2010 is geweest kunt u zien op deze pagina.
De 2011 bijeenkomst zal weer worden gehouden in Cafe Zaal de Vos in Westendorp. Het programma is als vanouds: onderling QSO, metingen en natuurlijk veel GHz spullen. Vergeet niet om uw projecten mee te nemen. Alles is welkom!
Wilt u een presentatie geven neem dan contact met ons op!
De metingen zullen worden verzorgd door: PE1BMC, PE1FOD, PA0EHG, PA7JB, PA3EXV, PA3CEG, PE1NFE, PE1FYB, PB0AOK, PE0SSB, PA0JEN, PA2M, PA3DZL en PA3ACJ. Voor een lijst van alle beschikare meetapparatuur, zie de volledige uitnodigingsbrief.
Heeft u een speciale “meetwens”? Stuur een mail. Er is nog veel meer meetapparatuur beschikbaar!!!
Ons forum : www.pamicrowaves.nl. Hier kunt u ook contact leggen om met elkaar te carpoolen.

Zaterdag 22 januari 2011 – Radiobeurs voor Zend- en luisteramateurs te Apeldoorn
Op zaterdag 22 januari 2011 wordt alweer voor de 15e keer de landelijk bekende Radiobeurs voor zend- en luisteramateurs te Apeldoorn gehouden. De beurs wordt gehouden in wijkcentrum “DOK ZUID” te Apeldoorn. Wijkcentrum Dok Zuid staat op dezelfde plek als onze vroegere beurslokatie De Kayersheerdt. De ruimten in dit gebouw zijn veel groter en met voldoende verlichting op alle tafels. Ook is er een gezellig cafe. Er is bij het gebouw een grote parkeerplaats die alleen voor de beurs wordt gebruikt.
Adres: Dok zuid, 1e Wormenseweg 460, 7333 GZ Apeldoorn (www.accresinfo.nl/wijkcentrum-dok-zuid/) route beschrijving: A1 afslag 20 dan de kayersdijk volgen tot de 3e stoplichten, hier linksaf de marchantstraat en dan bij stoplicht links, hier is Dok zuid.
Op ca. 95 tafels zullen zowel handelaren als particulieren hun nieuwe en gebruikte spullen te koop aanbieden.
De beurs is voor publiek geopend van 09.30 uur tot 15.00 uur. Entreeprijs € 2,00. Het entreebewijs dingt mee naar één van de prijzen die in de loop van de dag zullen worden verloot.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via e-mail adres radiobeursapeldoorn @ pi4sdh.nl