2018-09-17 Lezing Arduino in de Shack

Kleine, betaalbare en krachtige computers en gespecialiseerde randapparatuur geschikt voor inbouw in apparaten staan op het punt het zendamateurisme ingrijpend te veranderen. Hiermee kunnen apparaten gebouwd worden die volledig nieuwe toepassingen in de shack mogelijk maken.  Willen we deze ontwikkeling kunnen blijven volgen, dan zijn we genoodzaakt nieuwe kennis en ervaring op te doen. Kennis van computer hardware en software technieken is daarbij onontbeerlijk.

Het “Arduino” platform biedt radioamateurs alle gelegenheid in het ontwerpen en bouwen van dergelijke apparatuur. De  inbouw microcomputer heeft als bijkomend voordeel de mogelijkheid een apparaat te bouwen dat allerlei voordelen biedt boven een vergelijkbare toepassing met technieken uitgevoerd in uitsluitend analoge electronica.

De lezing “Arduino in de Shack” is een inleiding in het gebruik van Arduino door de radioamateur en laat zien welke kennis en apparatuur nodig is om deze technieken te kunnen gebruiken.

De lezing begint met hoe en waar we Arduino systemen kunnen toepassen en vervolgt met een overzicht van de hardware en software ontwikkeltechnieken die daarvoor nodig zijn.

De lezing eindigt met een aantal voorbeelden van gebruik in de shack en een demonstratie van de ontwikkelomgeving.

Na het volgen van de lezing is de amateur in principe in staat  zich verder zelfstandig te bekwamen in het toepassen van kleine computers bij de bouw van apparatuur in de shack.

Harm Paas PA0HPG

Agenda de komende periode

20 april Doornemen voorstellen VERON Verenigingsraad (VR) en daarna onderling qso.
18 mei Software avond waar amateurs aan amateurs laten zien waar ze zoal mee beizg zijn. O.A. SDR, RTTY, logging, etc.
15 juni Bijeenkomst waar de meest actieve Nederlandse DXpeditie ganger Ronald PA3EWP komt vertellen over zijn vele DXpedities naar verre oorden
Zaterdag 16 juni Experimenteer- en activiteitendag bij “de Brouken”
20 juli Vakantie bijeenkomst. Onderling QSO.
17 augustus Vakantie bijeenkomst. Onderling QSO.

Lezing op 19 mei door Robert, PA0RWT over de “E” van VERON

De “E” van VERON, experimenten met Klasse E hoogfrequent vermogensversterkers, Magnetic-Loop-antennes, en WSPR.

Onze vereniging beoogt “Experimenteel Radio-onderzoek”. Robert, pa0rwt, heeft gebouwd, getest en gemeten. Soms succes behaald en gejuicht, soms Mosfets opgeblazen en gevloekt. Mooie beloften uit de theorie blijken nu en dan in de weerbarstige praktijk toch niet helemaal haalbaar, en soms zijn er ineens prettige meevallers. Hij deelt zijn ervaringen over het experimenteren met de veelbelovende Klasse-E PA, die in de amateurwereld nooit populair is geworden. En verder over de kleine, simpele, en zeker voor WSPR aantrekkelijke Magnetic-Loop als binnenhuis antenne. Zijn meest recente experiment gaat over de controversiële “Poynting Vector Antenne”, ook wel EH of Cross Field Antenne genoemd.

Busreis Landelijke Radio Vlooienmarkt Rosmalen

De busreis naar de vlooienmarkt in Rosmalen op 16 maart 2017 is donderdag rond gekomen. We gaan met een bus van de firma Deiman uit Winschoten het tripje maken. We verzamelen in Veendam bij de Jumbo (de Reede 9) waar een grote parkeerplaats aanwezig is, maar waar tevens een Chinees op loopafstand is, dit voor de mensen die na afloop nog een hapje met elkaar willen eten.

De vertrektijd zal om 6:30 zijn, aankomst in Rosmalen rond 9:00, dit is ook de begin van de markt. We gaan weer vertrekken om 15:00 vanuit Rosmalen, dus voldoende tijd om de vlooienmarkt te bezoeken.

Om de kosten enigszins in de hand te houden voor de clubkas vragen wij aan de mensen die meegaan een eigen bijdrage van 10 euro. Dit bedrag kunt U storten op de rekening van de penningmeester van de Kanaalstreek, of te betalen in februari bij de penningmeester. Gaarne zien wij U bijdrage voor 1 maart tegemoet. Rekeningnummer is: NL88RABO 0117095222 t.n.v. Afdeling Kanaalstreek onder vermelding van je call of naam en Rosmalen.

Op dit moment (2017-01-25) staan er 24 mensen op de lijst voor deelname, er is nog plek in de bus! Dus mochten er nog belangstellenden zijn dan graag opgave bij mij via mail of een antwoord onder de oproep op facebook en je wordt toegevoegd.

NB. De toegang voor de vlooienmarkt moet men nog wel zelf betalen!

Johan – PE9DX.

Om alvast in de stemming te komen: