Het DQB behandelt QSL-kaarten, voor zover deze betrekking hebben op verbindingen gemaakt of gehoord op aan de Amateurdienst toegewezen frequenties. De QSL-kaarten die op het QSL-bureau zijn binnengekomen, kunnen:

  • bestemd zijn voor leden
  • bestemd zijn voor niet-leden; de door de Regionale QSL-Managers te maken kosten worden volledig op het niet-lid verhaald.

Het DQB behandelt geen kaarten afkomstig van niet-leden in het binnenland. Overal waar gesproken over leden, wordt hieronder verstaan: gelicenseerde Neder landse radiozendamateurs en geregistreerde luisteramateurs, die lid zijn van één van de voornoemde verenigingen.

Het DQB zendt QSL-kaarten, bestemd voor buitenlandse radiozend- of luisteramateurs aan het voor het betreffende land in aanmerking komende QSL-bureau

Het DQB zendt binnengekomen QSL-kaarten bestemd voor een Nederlandse radiozend- of luisteramateur aan de regionale QSL-manager (RQM) onder wiens regio zij/hij valt.

De Regio QSL-Manager stelt de radiozend- en luisteramateurs maandelijks in de gelegenheid QSL-kaarten in ontvangst te nemen en/of af te geven op de VERON- en VRZA-bijeenkomsten in zijn/haar regio.

Radiozend- en luisteramateurs die van deze regeling geen gebruik kunnen of wensen te maken kunnen:

  • hun uitgaande kaarten voor eigen rekening rechtstreeks zenden aan het DQB
  • de voor haar/hem bestemde QSL-kaarten ontvangen, door er voor zorg te dragen, dat de in art. 8 genoemde RQM een aantal aan hem/haar geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppen in bezit heeft.

QSL-kaarten

De door de Nederlandse radiozend- en luisteramateurs aangeboden QSL- kaarten dienen in principe het formaat 90 x 140 mm te hebben. De aan te bieden QSL-kaarten moeten:

  • Op de achterzijde van de QSL-kaart dient in de rechter bovenhoek eveneens de roepnaam (call) van het gewerkte/gehoorde tegenstation te worden vermeld.

QSL kaarten verzenden

De uitgaande kaarten alfabetisch/lexicografisch sorteren, beginnende met 0 ./. 9 en A ./. Z. Door de hoeveelheid nieuwe roepletters, bepaalde landen groeperen onder een bepaalde letter maar wel weer alfabetisch.

2A-2Z, G ./.GZ, M0./. MZ en ZG ./. ZQ gaan allemaal onder de G (Engeland).
3Z ./. 3ZZ, HF ./. HFZ en SN ./. SRP gaan allemaal onder SP (Polen).
F ./. FZZ, HW ./. HYA, TH ./. THZ, TM ./. TMZ, TO ./. TQZ en TV ./. TXZ allemaal onder de F (Frankrijk).
U ./. UA0, RA ./. RA0 allemaal onder de RA (Rusland).
EM ./. EO en UR ./. UZZ allemaal onder de UR (Ukraine).
7S ./. 8SZ, SA ./. SMZ allemaal onder SM (Zweden).
J4 en SV ./. SZZ onder SV (Griekenland).
5B, C4, H2, P3 en ZC4 onder 5B. Hoewel ZC4 mag ook onder de G.

De kaarten voor de Verenigde Staten sorteren op het nummer in de roepletters beginnende met 1 ./. 9. Binnen dit nummer blok dus wel weer alfabetisch sorteren. Dan blijft men alert.

NB. Bij het versturen van QSL-kaarten naar de Verenigde Staten, moet de staat van de betreffende amateur onder de roepletters van de ontvanger worden vermeld. Dit kan zowel voluit als met de standaard tweeletterige afkorting van de staat worden weergegeven. Kaarten die na 1 januari 2024 zonder deze toevoeging worden aangeleverd worden door het Amerikaanse QSL bureau niet meer in behandeling genomen. Je kunt de staat vaak makkelijk terugvinden op sites als QRZ.com maar ook in de database van de FCC.

Let op!: Er zijn landen waar geen QSL-bureau is, een overzicht kunt u hieronder vinden.

Kaarten voor deze landen kan men beter direct naar het bewuste station sturen of naar zijn QSL-manager. Kaarten voor zo’n QSL-manager sorteren voor het land van deze QSL-manager en zijn roepletters duidelijk vermelden op de kaart. Maak er geen zoekplaatje van.

Voor de juiste landen behorende bij vreemde of speciale roepletters kan men ook http://www.qrz.com raadplegen.

QSL kaarten ontvangen

  • Ophalen tijdens de afdelingsbijeenkomsten in Stadskanaal.
  • Ophalen in overleg met de qsl manager
  • Per post, na ontvangst gefrankeerde enveloppe.
  • Niet afgehaalde kaarten worden na een jaar geretourneerd met de vermelding: niet geïnteresseerd.

Let op: Wanneer je een call wijzing doet of speciaal call gebruikt , geef dit ook even door aan de QSL-manager.
Test naar welke QSL-regio je QSL-kaarten gaan
Het Dutch QSL Bureau heeft een website waar ieder zijn call in kan voeren om te zien naar welke QSL-regio uw QSL-kaarten worden gezonden. Het programma genaamd ‘DQB manager’ is geschikt voor zendamateurs die lid zijn van de VERON en van de VRZA. De website is:   http://www.dqbmanager.nl/

Landen zonder QSL-Bureau

A3        –  Tonga
A5        –  Bhutan
A6        –  United Arab Emirates
C2        –  Nauru
C5        –  Gambia
D2        –  Angola
D4        –  Cape Verde
D6        –  Comoros
E3        –  Eritrea
HZ        –  Saudi Arabia
J5        –  Guinea- Bissau
J6        –  St. Lucia
J8        –  St. Vincent
P5        –  North Korea
S7        –  Seychelles
S9        –  Sao Tome & Principe
S0        –  Western Sahara
ST        –  Sudan
SU        –  Egypte
T2        –  Tuvalu
T3        –  Kiribati
T5        –  Somalia
V3        –  Belize
V4        –  St. Kitts & Nevis
V6        –  Micronesia
VP2E      –  Anguilia
VP6       –  Pitcairn Island
XU        –  Kampuchea
XW        –  Laos
XY-XZ     –  Myanmar
Z         –  Zimbabwe
3B        –  Mauritius
3C        –  Equatorial Guinea
3W        –  Vietnam
3X        –  Guinea
5A        –  Libya
7O        –  Yemen
7P        –  Lesotho
7Q        –  Malawi
8Q        –  Maldives
9N        –  Nepal
9U        –  Burundi
9X        –  Rwanda

Een aantal in de “ITU-prefixlijst” genoemde prefixen behoren toe aan landen/gebieden die hun QSL-kaarten via een QSL-bureau in een ander land ontvangen. Bijvoorbeeld de Centraal Afrikaanse Republiek TL, deze kaarten worden naar het QSL-bureau in Frankrijk gezonden.