De Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland, VERON, is op 21 oktober 1945 opgericht ter bevordering van de beoefening van amateurradiocommunicatie en het hiermee verband houdende experimenteel radio- en elektronica-onderzoek.

Vereniging

De VERON is een landelijke vereniging van gelicenseerde radiozendamateurs en van luisteramateurs. De VERON telt op het ogenblik zo’n 8.000 leden die lid zijn van een plaatselijke of regionale afdeling. Er zijn 64 afdelingen, elke met een eigen bestuur. De afdelingen worden vertegenwoordigd in de Verenigingsraad (VR). De VR, die jaarlijks in het voorjaar wordt gehouden, is de plaats waar beleidsvoorstellen worden ingebracht en waar over het beleid wordt gestemd.

Experimenteel

De gemeenschappelijke interesse van de leden, amateurs én professionals, betreft het experimenteren met radiocommunicatie. Dit gebeurt zowel op individuele basis als in groepsverband. Er wordt veel geëxperimenteerd met antennes, elektronika en het decoderen van digitale signalen, dat momenteel erg populair is. Expedities naar weinig toegankelijke plekken op aarde stellen hoge eisen aan de apparatuur en kennis van de deelnemende zendamateurs. Voor luisteramateurs is er het ‘Back To The Future’- project, waarin radio-ontvangst zonder externe energiebron centraal staat. Veel afdelingen verzorgen zelfbouwactiviteiten en meetdagen, maar ook cursussen die opleiden voor het zendexamen.

Radio

Het overbrengen van radiosignalen door de ether staat centraal in het onderzoek. De belangrijkste onderwerpen zijn daarbij de propagatie van radiogolven, de modulatiemethoden, de omzetting van elektrische signalen van en naar elektromagnetische golven en de methoden signalen uit de vrijwel altijd aanwezige storingen te filteren.
Radiozendamateurs hebben speciale frequentiebanden toegewezen gekregen. Als het examen met goed gevolg wordt afgelegd kan op de aan N- (Novice) en F (Full license)-amateurs toegewezen banden worden gewerkt. Sinds 2008 is de ‘vergunning’ omgezet in een ‘registratie’; aan het fenomeen ‘roepletters’ verandert niets. Het werken op de 27MC-, PMR- en LPD-frequenties is geheel vrij en wordt daarom niet tot het officiële gelicenceerde radioamateurisme gerekend.

Onderzoek

Onze hobby kent vele aspecten, elk met een eigen invulling. Er zijn amateurs die alles willen weten over de apparatuur die zij bezitten. Zo zijn er amateurs die (bijvoorbeeld) willen weten op welke wijze:…

… de efficiency van een antenne vergroot kan worden, zowel tijdens het zenden als ook tijdens ontvangst van zwakke signalen.

… met welk type schakeling op een steeds hogere frequentie uitgezonden kan worden om zo de grenzen van de techniek te verleggen.

… met welke componenten bepaalde modulatie ontvangen en/of verzonden kan worden en eventueel ook nieuwe modulatie technieken gerealiseerd kunnen worden.

… software en elektronica gecombineerd kan worden om zo geheel nieuwe deelgebieden van onze hobby te verkennen en definieeren.

Kortom: voor hen staat onderzoek centraal. Een aspect dat gedragen wordt in onze vereniging. Het doen van onderzoek is niet altijd een doel op zich, maar ontwikkelt zich uit het beoefenen van onze hobby ingegeven door de nieuwsgierigheid van de amateur. Er zijn amateurs die hun bevindingen in het blad Electron publiceren, zodat anderen de opgedane kennis kunnen gebruiken. Anderen gaan met de opgedane kennis weer verder met onderzoek. Op deze wijze blijven de amateurs op de hoogte van ontwikkelingen op allerlei gebied. Interessant is om te zien dat diverse onderwerpen gedurende vele jaren een terugkerend karakter hebben waarbij de opgedane kennis heeft gezorgd voor een nog beter begrip.

Nederland

De VERON is de Nederlandse sectie van ‘Region I’ van de ‘International Amateur Radio Union’ (IARU). Het radioamateurisme is een wereldomvattende gemeenschap, waarbij vrijwel alle landen zijn aangesloten. Hoewel radiouitzendingen onderhevig zijn aan de wetten van de afzonderlijke landen, wordt door de IARU vaak overeenstemming bereikt over de aan de radioamateurs toegewezen radiofrequenties. Door dit internationale karakter worden vele grensoverschrijdende vriendschappen voor het leven gesloten. Op gezette tijden vinden radiorondes plaats, waarbij -afhankelijk van o.a. de propagatiecondities- gesprekken tussen radioamateurs uit vrijwel alle landen van de wereld worden gevoerd.