Verslag afdelingsavond 18 maart 2011

De zaal begon vanaf een uur of half acht weer lekker vol te lopen voor alweer een gezellige afdelingsavond. Het bestuur was deze keer weer op volle sterkte aanwezig, na de afwezigheid van Eltje en Johan in februari wegens hun expeditie naar Gambia. Op het programma deze maand stond dan ook hun belevenissen onder de call C56EME.

Voorafgaande aan de vergadering was er een filmploeg aanwezig van RTV-Stadskanaal onder leiding van Bert-Jan Brinkman. Er is een kort interview opgenomen in de achterzaal van Harry Schut over onze hobby en een toelichting op waarom wij naar Gambia waren geweest. Binnenkort te bewonderen via het You-Tube kanaal van RTV-S. http://www.youtube.com/user/RTVSonline

Om klokslag acht uur sloeg de vz met de hamer op de tafel en werd de vergadering geopend. Bij telling bleek dat er 36 belangstellende naar de bijeenkomst waren gekomen. We mochten weer een aantal nieuwe gezichten begroeten waaronder Theo Pol PA9RX uit Roswinkel, welkom Theo bij de club.

Nadat de secretaris ons van het laatste nieuws had voorzien richt de voorzitter het woord tot onze QSL-manager Jan Hemminga. Er was het bestuur ter ore gekomen dat deze maand Jan een jubileum vierde, namelijk 25 jaar QSL-manager van onze afdeling! Een ware prestatie. Wij wilden dit als bestuur niet ongemerkt voorbij laten gaan en nadat de vz in een lofrede Jan hiervoor bedankte is er vanuit het bestuur een symbolische brief overhandigd waarin wij Jan en zijn XYL hebben aangeboden om een gezellig diner te nuttigen waarbij dit vanuit de afdelingskas zal worden bekostigd.

Tijdens de pauze werden de spullen klaargezet voor de C56EME lezing. Eltje en Johan starten daarna middels een 65 tal plaatjes en de nodige verhalen hun story die zij hadden beleefd in Gambia. Dat het daar niet allemaal rozengeur en maneschijn is bleek overduidelijk uit hun verhaal. Maar wat betreft de EME expeditie was het weer een groot succes, waarbij het eigen gevestigde wereldrecord van maximaal aantal qso’s gemaakt door een EME-expeditie weer eens werd verpulverd. Opmerkelijk bij dezen is dat dit hun eigen record van 2010 naar Mauritius was. Na ongeveer 1,5 uur waren de heren klaar met hun verhaal.

Hierna begon het gezelligste deel van de avond, het onderlinge qso, waarna onze gastheer Harry Schut ons weer voorzag van een natje en droogje…… de gehaktballen en saté gingen er weer prima in bij de afdelingsleden gezien het drukke heen en weer geloop van Harry met grote dienbladen vol heerlijks. Rond 23:30 verlieten de laatste gasten het establishment na weer een geslaagde afdelingsavond in de Kanaalstreek.

Johan PE9DX