Wijziging Nationale Frequentieplan (NFP)

Wijziging Nationale Frequentieplan (NFP)
In de staatscourant van 6 juli 2011 is het gewijzigde Nationale Frequentieplan (NFP) 2005 gepubliceerd.
Daarin zijn voor secundair gebruik door de amateurdienst de banden 501-505 kHz (voorlopig tot 1 januari 2014) en 70,0 – 70,5 MHz opgenomen. Zie ook de toelichting onder de Onderdelen A en C.

Het wachten is nu op de aanpassing van de Regeling gebruik van frequentieruimte zonder vergunnning 2008. Pas als die aangepaste regeling van kracht is, kan van de nieuwe amateurbanden gebruik worden gemaakt. Naar verwachting duurt dat nog een kleine twee maanden.

Bron: Veron